Odricanje od odgovornosti / Disclaimer

Objave na ovome Blogu namijenjene su čitaocima kako bi im se pružile informacije o određenoj temi, te shvatanje autora o istoj, a nikako se ne mogu smatrati pravnim savjetom. Čitanje objava i eventualni komentari vezani za bilo koju objavu nisu i ne mogu se smatrati profesionalnim odnosom između advokata i klijenta. Ovaj Blog nije i ne može biti zamjena za pravni savjet profesionalnog advokata ili pravnog stručnjaka, te se u skladu s tim čitaoci upućuju na konsultacije sa svojim advokatom o bilo kojem pravnom pitanju koje se odnosi na specifičnu situaciju.

Autori objava na ovome Blogu su pravnici, ali nisu advokati ili vaši pravni zastupnici.

Komentari vezani za određenu objavu na ovome Blogu odražavaju isključivo stavove njihovih autora i u skladu s tim, ovaj Blog ne odgovara za eventualnu štetu nastalu prihvatanjem i praktičnom primjenom onoga što je napisano u komentaru.

Autori Bloga zadržavaju pravo promjene svih sadržaja, te načina na koji vode ovaj Blog. Sve informacije u svakoj od objava su tačne i istinite po najboljem znanju autora, ali su mogući propusti i nenamjerne greške.

Također, autori Bloga ne garantuju da je svaka objava u skladu sa trenutno važećim propisom, budući da su moguće izmjene i dopune propisa o kojima autori Bloga neće biti blagovremeno obaviješteni.