Blog

Uznemiravanje, nasilje na poslu i mobing

Mobing je oblik ponašanja koji često prate uvrede na privatnom ili profesionalnom nivou od strane nadređene ili neposredno nadređene osobe, a često i od strane radnih kolega ili drugih osoba sa kojima je žrtva zbog prirode posla primorana sarađivati.

Kako ukloniti svoj videozapis sa druge web lokacije

Ako se YouTube videozapis čiji ste vlasnik vi nalazi na nekoj web stranici bez vašeg dopuštenja, trebate slijediti postupke te web lokacije kako biste tražili i ishodovali uklanjanje tog  videozapisa. Niko drugi to ne može učiniti umjesto vas. U tekstu koji slijedi donosimo vam korisne informacije o tome kako ukloniti svoj videozapis sa druge web lokacije, ukoliko je na istoj protupravno postavljen.

Razvod braka i podjela bračne stečevine

Porodičnim zakonom FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 35/2005, 41/2005 – ispr., 31/2014 i 32/2019 – odluka US) uređuju se: porodica, brak i pravni odnosi u braku, odnosi roditelja i djece, usvojenje, starateljstvo, pravni učinci vanbračne zajednice žene i muškarca, prava i dužnosti članova porodice u…

Radna dozvola za rad u BiH

Ukoliko zbog potreba posla i nedostatka kvalifikovane radne snage ili specifičnih potreba u vašoj firmi trebate zaposliti stranog državljanina, neophodna mu je Radna dozvola za rad u BiH. U nastavku je ukratko opisana procedura za izdavanje radnih dozvola strancima za rad u Bosni i Hercegovini.

Zatvaranje balkona u zgradama

Građani koji žive u urbanim sredinama često se susreću sa problemom – zatvaranje balkona u zgradama. Zatvaranje balkona u zgradama estetski je, komšijski, ali i problem kolizije za propisima iz ove oblasti.

Reklamacija na pruženu uslugu ili kupljeni proizvod

Jedno od osnovnih prava svakoga kupca je reklamacija na pruženu uslugu ili kupljeni proizvod. Još i prije donošenja Zakona o zaštiti potrošača u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/2006 i 88/2015) pravo kupca da ističe prigovore na nedostatke stvari bilo je zaštićeno kroz odredbe Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – odluka USJ i 57/1989, “Sl. list RBiH”, br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i “Sl. novine FBiH”, br. 29/2003 i 42/2011) kojima se reguliše odgovornost za materijalne nedostatke te prava kupca.

Impeachment – impičment

Opoziv (eng. impeachment – impičment) u najširem smislu riječi označava postupak smjene javnog funkcionera u nekoj državi. Procedura opoziva se provodi prije završetka njihovog redovnog mandata, a postoje i situacije gdje opoziv nemoguće pokrenuti određeno vrijeme prije izbora. Opoziv je u pravilu propisan ustavom i…

Odgovor na tužbu zbog kršenja autorskih prava

Ukoliko proizvodite sadržaje koje objavljujete na YouTubeu, moguće je da ćete se u određenoj fazi svoga rada, koristeći ili prilagođavajući sadržaje koje su proizveli drugi, susresti sa tužbom zbog kršenja autorskih prava. Sadržaj zaštićen autorskim pravima može biti uklonjen s YouTubea ako je prenesen bez dopuštenja vlasnika autorskih prava. Odgovor na tužbu zbog kršenja autorskih prava pravni je zahtjev upućen YouTubeu za vraćanje videozapisa koji je uklonjen zbog navodnog kršenja autorskih prava, odnosno korištenja djela zaštićenog autorskim pravima bez odobrenja autora.

Ugovor

Ugovor  je pravni posao  usmjeren na proizvođenje pravom dopuštenih pravnih učinaka koji se sastoje u nastanku, prestanku ili promjeni pravnih odnosa. Ugovor se zaključuje saglasnim očitovanjem volja dviju ili više osoba i ispunjavanjem forme ukoliko je ona propisana.

Zastara za plaćanje režijskih troškova

Zastara za plaćanje režijskih troškova po ispostavljenim računima nastupa nakon proteka jedne godine. Zastarijevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene. Na svakom ispostavljenom računu za prethodno pomenute usluge po pravilu je određen rok u kome davalac usluge traži od potrošača da plati troškove po ispostavljenom računu.