Blog

Ko vas može zastupati pred sudom

Zakon o parničnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15) propisao je da stranke mogu poduzimati radnje u postupku lično ili putem punomoćnika. Punomoćnik je osoba koja u postupku poduzima radnje u ime i za račun stranke. Međutim, stranka koju zastupa…

Primjer Odluke o radu od kuće

Vlada Federacije BiH je, u vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, a s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, dala više preporuka poslodavcima. U skladu s tim, u nastavku vam, osim ostalih preporuka, donosimo primjer odluke o…

Vaša prava u zaštiti ličnih podataka

Opšta Uredba o zaštiti podataka uvodi i pojašnjava određena nova prava za ispitanike, te osigurava (osim u iznimnim situacijama) jednak nivo zaštite svakom pojedincu iz Europske unije, bez obzira na državu članicu nadležnu za postupanje u konkretnom slučaju. Od izuzetne je važnosti da znate koja…

Kada svjedok može uskratiti svjedočenje

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15), svaka osoba koja se poziva kao svjedok dužna je odazvati se pozivu, a ako ovim zakonom nije drugačije određeno, dužna je i svjedočiti.  Samo osobe koje su sposobne…

Nadležnost suda u parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03,73/05, 19/06, 98/15) određuje pravila postupka na osnovu kojih općinski sudovi, kantonalni sudovi i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine raspravljaju i odlučuju u građanskopravnim sporovima ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Između ostalog, Zakon određuje…

Autorska prava na računarskim programima

Razvoj informacionih tehnologija, te značaj koji računarski programi imaju u svakodnevnom životu nametnuli su potrebu da se zaštite autorska prava na računarskim programima. Računarski programi zaštićeni su kao pisana autorska djela ako predstavljaju vlastitu intelektualnu tvorevinu njihovog autora. U smislu Zakona o autorskom i srodnim…

Prava radnika u slučaju promjene poslodavca

Budući da su prava iz radnog odnosa jako značajna za sve građane, u nastavku vam donosimo korisne odredbe kako to propisuju Zakon o radu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18) i Zakon o radu RS (“Sl. glasnik RS”, br. 1/16 i 66/18), a tiču se prava radnika u slučaju promjene poslodavca.

Rokovi u sudskim postupcima Republika Srbija

Više rokova u sudskim postupcima prestaje da teče tokom vanrednog stanja, navodi se u Uredbi o rokovima u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja koju je 20. marta donijela Vlada Srbije, a čiji je supotpisnik Predsjednik Republike Srbije. Tokom vanrednog stanja prestaju da teku rokovi…

Savjest kao najstrožiji zakon

Mnogo je ružnih djela koje bi ljudi napravili da se boje samo od ljudi propisane kazne, ali ih ne čine jer sa svim onim što učine, do kraja života moraju živjeti. Svi mi potencijalno nosimo virus u sebi, zbog toga, kako bismo izbjegli opasnost da ge prenesemo nekome drugom, ko mu još uvijek nije bio izložen, ostanimo kući!

Uznemiravanje, nasilje na poslu i mobing

Mobing je oblik ponašanja koji često prate uvrede na privatnom ili profesionalnom nivou od strane nadređene ili neposredno nadređene osobe, a često i od strane radnih kolega ili drugih osoba sa kojima je žrtva zbog prirode posla primorana sarađivati.