Kontaktirajte nas

Radno pravo je grana prava koja se bavi regulisanjem odnosa između poslodavaca i zaposlenih, kao i drugih aspekata vezanih za rad i zapošljavanje. Cilj radnog prava je zaštita prava i interesa zaposlenih, osiguravanje pravičnih uslova rada, sprečavanje diskriminacije i iskorištavanja radnika, kao i unapređenje produktivnosti i ravnoteže između radnika i poslodavaca.