Ustavno-pravni sistem države Bosne i Hercegovine, čak i za obrazovane pravnike, jako je komplikovan i potrebno je mnogo istraživanja kako bi se u obzir uzeli svi aspekti određenog pravnog pitanja, u zavisnosti od dijela države u kojem živite i nivoa vlasti nadležnog za njegovo rješavanje.
Bez obzira da li ste pravni profesionalac ili se bavite nekim sasvim drugim poslom, ako na bilo koji način učestvujete u pravnom prometu, onda je za vas jako korisno da znate šta je zastara, rokovi zastare i pravne posljedice zastare: Zastara - Zakon o obligacionim
Stručni ispit polažu i namještenici iz stručnih i drugih službi organa vlasti koji su navedeni u članu 73. Zakona o namještenicima, kao i namještenici u preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima kojima je federalnim i kantonalnim zakonom, odnosno odlukom gradskog i općinskog vijeća povjereno obavljanje
U nastavku možete pronaći gradivo i pravne izvore iz oblasti Građanskog prava u skladu sa Programom.
Volonteri i volontiranje u Bosni i Hercegovini pojmovi su sa kojima se često susrećemo. Bez obzira na to, u praksi često dolazi do zabune, pogotovo kada je u pitanju odnos između volontera i pripravnika i prava koja ima po tom osnovu pripadaju.
Iako ne preporučujemo da se oslonite isključivo na ova pitanja, te da smatrate da na Pravosudnom ispitu ne možete dobiti neko drugo pitanje iz oblasti Upravnog i Radnog prava, u nastavku možete naći neka od pitanja za Pravosudni ispit iz Upravnog i Radnog prava koja