U nastavku možete pronaći gradivo i pravne izvore iz oblasti Porodičnog prava u skladu sa Programom. Program Pravosudnog ispita FBiH - Porodično pravo
Ustavno-pravni sistem države Bosne i Hercegovine, čak i za obrazovane pravnike, jako je komplikovan i potrebno je mnogo istraživanja kako bi se u obzir uzeli svi aspekti određenog pravnog pitanja, u zavisnosti od dijela države u kojem živite i nivoa vlasti nadležnog za njegovo rješavanje.
Bez obzira da li ste pravni profesionalac ili se bavite nekim sasvim drugim poslom, ako na bilo koji način učestvujete u pravnom prometu, onda je za vas jako korisno da znate šta je zastara, rokovi zastare i pravne posljedice zastare: Zastara - Zakon o obligacionim
Stručni ispit polažu i namještenici iz stručnih i drugih službi organa vlasti koji su navedeni u članu 73. Zakona o namještenicima, kao i namještenici u preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima kojima je federalnim i kantonalnim zakonom, odnosno odlukom gradskog i općinskog vijeća povjereno obavljanje
U nastavku možete pronaći gradivo i pravne izvore iz oblasti Građanskog prava u skladu sa Programom.
Volonteri i volontiranje u Bosni i Hercegovini pojmovi su sa kojima se često susrećemo. Bez obzira na to, u praksi često dolazi do zabune, pogotovo kada je u pitanju odnos između volontera i pripravnika i prava koja ima po tom osnovu pripadaju.