Prijevoz djeteta na prednjem sjedištu

Prijevoz djeteta na prednjem sjedištu

Nije rijetka situacija da vidimo dijete na prednjem sjedištu automobila na cestama u Bosni i Hercegovini, međutim, osim što je to opasno po sigurnost djeteta, ali i ostalih koji se nalaze u automobilu, prijevoz djeteta na prednjem sjedištu je zabranjen i u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Sadržaj članka:

Korištenje bezbjednosnih pojaseva i kazne za nekorištenje pojasa

Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužna su da koriste bezbjednosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu.

Javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno da koristi pod uslovima određenim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u naselju.

Novčanom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM kazniće se za prekršaj vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže bezbjednosnim pojasom.

Ko se ne smije prevoziti na prednjem sjedištu

U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije da se prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava.

U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti ni dijete mlađe od 12 godina.

Kada se dijete smije prevoziti na prednjem sjedištu

Vozač je dužan da se, prije početka upravljanja vozilom, pobrine za adekvatnu bezbjednosnu zaštitu djece mlađe od 12 godina

Iako Zakon izričito zabranjuje prijevoz djece mlađe od 12 godina na prednjem sjedištu, u putničkom automobilu vozač može prevoziti dijete mlađe od dvije godine na prednjem sjedištu ako vozilo nema vazdušni jastuk za suvozača ili je vazdušni jastuk za suvozača isključen.

Dijete mlađe od dvije godine se smije prevoziti na prednjem sjedištu i ako se dijete prevozi u sigurnosnoj sjedalici postavljenoj suprotno smjeru kretanja vozila, a koja je pričvršćena za sjedište pomoću sigurnosnog pojasa u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu.

Dijete u sigurnosnoj sjedalici mora biti vezano.

Uslovi za prijevoz djeteta na zadnjem sjedištu

Budući da se radi o posebno osjetljivoj kategoriji putnika, regulisano je i pitanje prijevoza djece na zadnjem sjedištu.

U putničkom automobilu na zadnjem sjedištu vozač smije prevoziti dijete mlađe od pet godina samo kada je dijete ispravno vezano u sigurnosnoj sjedalici koja je za sjedište pričvršćena pomoću sigurnosnog pojasa u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu.

Vozač u putničkom automobilu smije prevoziti dijete starije od pet a mlađe od dvanaest godina na zadnjem sjedištu samo kada dijete sjedi na posebnom podmetaču prilagođenom njegovoj visini koji omogućava upotrebu sigurnosnog pojasa i kada je ispravno vezano sigurnosnim pojasom.

Dijete starije od pet, a mlađe od dvanaest godina smije se prevoziti na zadnjem sjedištu ako je ispravno vezano u sigurnosnoj sjedalici koja je za sjedište pričvršćena pomoću sigurnosnog pojasa u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu.

Kazna za nepropisan prijevoz djece

Novčanom kaznom od 40,00 KM kazniće se za prekršaj vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno uslovima za prijevoz djece na prednjem i zadnjem sjedištu.

Ko propisuje uslove prijevoza djece

Uslove koji se odnose na prijevoz djeteta na prednjem sjedištu, odnosno generalno uslove prijevoza djece mlađe od 12 godina, posebnim pravilnikom detaljnije propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Ukoliko ste zainteresovani za propise o tome koja je obavezna zimska oprema, možete da pročitate članak koji smo pisali na tu temu.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.