Razlika između prava i pravde

Razlika između prava i pravde

Pravo i pravda su pojmovi koji se često poistovjećuju, međutim, ova dva pojma nemaju isto značenje. Koja je onda razlika između prava i pravde?

Razlika između prava i pravde

Dakle, pravo se odnosi na pravila koja društvo usvaja kako bi reguliralo odnose među ljudima, dok se pravda odnosi na pošteno i pravedno postupanje prema ljudima u skladu s tim pravilima.

Oba pojma su važna za održavanje mira i reda u društvu i za osiguranje da se ljudi tretiraju pošteno i pravedno.

Šta je pravo

Pravo je skup pravnih i običajnih pravila i propisa koje društvo usvaja i primjenjuje kako bi reguliralo odnose među ljudima i osiguralo red i poredak u društvu.

Pravo uključuje zakone, sudske presude i druge odredbe koje se odnose na ponašanje ljudi i odnose među njima.

Kako se osigurava primjena prava

Postoje različiti načini na koje se osigurava primjena prava u društvu. To uključuje:

  1. Zakonodavstvo: Pravo se obično propisuje u zakonima koje donosi državna vlada ili druga tijela koja imaju ovlasti da donose zakone.
  2. Sudstvo: Sudovi su tijela koja se bave rješavanjem spora i donošenjem presuda u skladu s pravom. Oni služe kao arbitri između stranaka u sporu i odlučuju kako će se pravo primjenjivati.
  3. Izvršna vlast: Izvršna vlast se bavi provedbom zakona i prava. To uključuje policiju, tajne službe i druge službe koje imaju ovlasti da provode zakone i da se suprotstave nezakonitostima.
  4. Pravosuđe: Pravosuđe je tijelo odgovorno za donošenje presuda u pravnim sporu. To uključuje sudove različitih razina, od lokalnih do nacionalnih, te sudove posebnih jurisdikcija, kao što su trgovački sudovi i sudovi za ljudska prava.
  5. Pravni sistem: Pravni sistem se sastoji od različitih tijela i institucija odgovornih za donošenje, primjenu i nadzor prava.

Šta je pravda

Pravda je pojam koji se odnosi na pravedno i pošteno postupanje prema ljudima. To znači da se ljudi trebaju tretirati jednako i pošteno, bez obzira na njihove razlike i bez diskriminacije.

Pravda se odnosi na pravdu u odnosima među ljudima, kao i na pravdu u društvenim institucijama i sistemima.

Primjer zašto pravo i pravda nisu isto

Primjer zašto pravo i pravda nisu isto nalazimo u situaciji kada zakon propisuje kaznu za neko djelo, ali ta kazna može biti nerazmjerna težini samog djela i ne odražava pravdu u potpunosti. Naprimjer, neko ko ukrade komad hljeba zbog gladi, može biti kažnjen na isti način kao i neko ko ukrade određenu svotu novca da bi kockao.

Drugi primjer je kada je nešto zakonski dopušteno, ali to nije moralno ili etički ispravno. Naprimjer, političari u određenim situacijama imaju pravo na “bijeli hljeb”, odnosno novčano primanje nakon završetka mandata, ali je generalni stav javnosti da to nije pravedno. Radnici u privredi to nemaju.

Stoga, iako je pravo važan aspekt društvenog života, ono ne mora uvijek odražavati pravdu i moralnu ispravnost, što može dovesti do sukoba između zakona i moralnih načela.

Postoji li pravedno društvo

Pravedno društvo je društvo u kojem se ljudi tretiraju jednako i pošteno, bez obzira na njihove razlike. To uključuje poštivanje ljudskih prava i jednakosti pred zakonom za sve građane.

Međutim, u stvarnosti, gotovo sva društva imaju neke oblike nejednakosti i nepravde. Neki ljudi mogu imati više mogućnosti ili privilegija od drugih zbog različitih razloga, poput rase, spola, vjere ili druge osobine. Stoga, često postoji potreba za aktivnim radom na uklanjanju tih nejednakosti i osiguravanju pravednosti u društvu.

To se može postići na različite načine, uključujući donošenje zakona i politika koje promiču jednakost i poštivanje ljudskih prava, te djelovanje protiv diskriminacije i nejednakosti. Također je važno osigurati da se pravo primjenjuje pravedno i da postoji odgovarajući mehanizam za rješavanje spora i osiguravanje pravde.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.