Tag: cesija

  • Šta je cesija

    Šta je cesija

    Država reguliše ugovorne i druge obligacione odnose u prometu robe i usluga, a kao jedan od instituta regulisana je i cesija. Šta je cesija?