Tag: Navođenje svrhe pri podnošenju zahtjeva

  • Navođenje svrhe pri podnošenju zahtjeva

    Navođenje svrhe pri podnošenju zahtjeva

    Iz jednog od tekstova (Mišljenja) Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini saznali smo da je neimenovana osoba Agenciji uputila akt u kojem navodi da je zaposlena u jednoj od Institucija Bosne i Hercegovine, a kojoj se obratila sa zahtjevom za izdavanje uvjerenja o radnom stažu. U ovome tekstu, a u skladu sa…