Tag: pravosudni ispit fbih literatura

 • Kako položiti Pravosudni ispit

  Kako položiti Pravosudni ispit

  Pripremanje za polaganje i samo polaganje Pravosudnog ispita značajan su korak ka tome da postanete advokat. Ako se to i ne dogodi, činjenica da ste naučili sve ono što je potrebno da položite ispit, govori u prilog tome da ćete biti bolji u poslu koji trenutno radite. Međutim, nameće se pitanje kako položiti Pravosudni ispit? […]

 • Pravosudni ispit FBiH – Građansko pravo

  U nastavku možete pronaći gradivo i pravne izvore iz oblasti Građanskog prava u skladu sa Programom.

 • Program Pravosudnog ispita FBiH – Krivično pravo

  Program Pravosudnog ispita FBiH – Krivično pravo (“Službene novine FBiH” 28/16) utvrđuje gradivo, pravne izvore i literaturu po kojima se polaže pismeni i usmeni dio Pravosudnog ispita iz Krivičnog prava pred Komisijom za polaganje.