Tag: pravosudni ispit krivicno pravo

  • Pitanja za Pravosudni ispit iz Krivičnog prava

    Pitanja za Pravosudni ispit iz Krivičnog prava

    Iako ne preporučujemo da se oslonite isključivo na ova pitanja, te da smatrate da na Pravosudnom ispitu ne možete dobiti neko drugo pitanje iz oblasti Krivičnog prava, u nastavku možete naći neka od pitanja za Pravosudni ispit iz Krivičnog prava koja će vam zasigurno biti od koristi u procesu učenja i pripreme za Pravosudni ispit.…