Tag: primjer motivacionog govora

  • Motivacioni govornici

    Motivacioni govornici

    Motivacioni govornici su osobe koje se bave motivisanjem i inspirisanjem drugih ljudi putem govora i prezentacija. Oni se često pojavljuju na konferencijama, seminarima i drugim događajima i imaju za cilj da podignu duh i pokrenu ljude da postignu svoje ciljeve i snove. Sadržaj članka: Ko su motivacioni govornici Motivacioni govornici obično imaju osobna iskustva ili…

  • Primjer motivacionog govora

    Primjer motivacionog govora

    Motivacioni govor je govor koji ima za cilj da motiviše slušaoce i da ih podstakne na određenu na akciju, da ih motiviše na određeno ponašanje, odnosno da ih navede da se suzdrže od određenog djelovanja. U ovome članku donosimo vam primjer motivacionog govora koji možete koristiti u slučaju da govorite na političkom skupu, rođendanu, zabavi……