Tag: Šta je autorsko pravo

  • Autorska prava na YouTube – Šta je autorsko pravo?

    Zaštita autorskih prava za sadržaje objavljene na YouTube postaje sve značajnija tema, budući da autori imaju mogućnost da profitiraju od svoga autorskog djela, te da je profit motiv i onima koji rad drugih žele da iskoriste za svoju ličnu korist iako za to nisu ovlašteni. Međutim, šta je autorsko pravo u kontekstu YouTube sadržaja?