Tag: uslovi za polaganje pravosudnog ispita

  • Pravosudni ispit BiH

    Pravosudni ispit BiH

    Pravosudni ispit BiH može polagati osoba koja je prije reforme visokog obrazovanja četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini stekla zvanje diplomiranog pravnika, kao i osoba koja je zvanje diplomiranog pravnika stekla u bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine.