Godišnji odmor u slučaju otkaza

Godišnji odmor u slučaju otkaza

Godišnji odmor je vrijeme koje radnik ima pravo da provede van radnog procesa kako bi se odmorio i opustio. Otkaz je raskid ugovorenog radnog odnosa između poslodavca i radnika. Ima li radnik pravo na godišnji odmor u slučaju otkaza?

Pravo na godišnji odmor

Radnik, za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana.

Izuzetno godišnji odmor može da traje i duže od 30 radnih dana, ukoliko je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema prirodi posla i uvjetima rada.

Maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana.

Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.

Čak i u slučaju da promijenite radnu sredinu, odnosno poslodavca, imate pravo da koristite stečeni godišnji odmor kod novog poslodavca.

Ako radnik nije stekao pravo na godišnji odmor, ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Odsustvo sa rada zbog privremene spriječenosti za rad, materinstva i drugog odsustva koje nije uvjetovano voljom radnika, ne smatra se prekidom rada.

Detaljno o tome kako i kada se stiče pravo na odmor nakon prvog zaposlenja pisali smo o posebnom članku.

Odricanje od godišnjeg odmora nije moguće.

Godišnji odmor u slučaju otkaza

U slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio cijeli ili dio godišnjeg odmora isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Naknada se isplaćuje u iznosu koji bi primio da je koristio cijeli, odnosno preostali dio godišnjeg odmora, ako godišnji odmor ili njegov dio nije iskoristio krivicom poslodavca.

Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18, 44/22), član 52. stav 4.

Radnik pravo na godišnji odmor koristi u skladu sa planom korištenja godišnjih odmora.

Plan korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac, uz prethodnu konsultaciju sa radnicima ili njihovim predstavnicima u skladu sa zakonom, uzimajući u obzir potrebe posla, kao i opravdane razloge radnika.

Međutim, ukoliko poslodavac prije nastupanja termina u kojem bi radnik, u skladu sa navedenim planom, koristio godišnji odmor, ima namjeru da radniku otkaže ugovor o radu, u tom bi slučaju poslodavac trebao radniku isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora, ukoliko je cijeli ili dio godišnjeg odmora ostao neiskorišten krivicom poslodavca.

Poslodavac bi radniku kojem namjerava otkazati ugovor o radu, morao omogućiti da iskoristi godišnji odmor prije prestanka ugovora o radu.

Ukoliko ga spriječi da koristi godišnji odmor, odnosno ako učini nešto zbog čega bi radnik bio onemogućen da koristi godišnji odmor, onda bi nastala obaveza isplate navedene naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora. To bi se moralo posebno dokazivati.

Naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora podrazumijeva naknadu koju bi radnik ostvario da je koristio godišnji odmor, odnosno pravo na naknadu plaće, u visini plaće koju bi ostvario da je radio.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.


Posted

in

by

Tags: