Tag: agresivna komunikacija

  • Četiri osnovna tipa komunikacije

    Dobro razumijevanje osnovnih stilova komunikacije će vam pomoći da efektivno reagujete u različitim situacijama, te da se lakše nosite sa teškim osobama. U nastavku govorimo o četiri osnovna tipa komunikacije. PASIVNA KOMUNIKACIJA je stil u kojoj određena osoba razvija šemu po kojoj izbjegava da iznese svoja mišljenja ili osjećanja, bori se za svoja prava i identificira […]