Četiri osnovna tipa komunikacije

Četiri osnovna tipa komunikacije

Dobro razumijevanje osnovnih stilova komunikacije će vam pomoći da efektivno reagujete u različitim situacijama, te da se lakše nosite sa teškim osobama. U nastavku govorimo o četiri osnovna tipa komunikacije.

Sadržaj članka:

Pasivna komunikacija

PASIVNA KOMUNIKACIJA je stil u kojoj određena osoba razvija šemu po kojoj izbjegava da iznese svoja mišljenja ili osjećanja, bori se za svoja prava i identificira i ide ka ostvarivanju svojih potreba. Kao rezultat toga, pasivne individue ne reaguju na pravi način u stresnim situacijama ili kada su bijesne. Umjesto toga, proživljavaju intenzivno sve što im se događa, te nakupljaju bijes i druge negativne osjećaje u sebi. Kada se dosegne prag njihove tolerancije ili kada ocijene da je određeno ponašanje neprihvatljivo, skloni su eksplozivnim slomovima i izazivanju incidenta. Nakon toga, obično osjećaju sramotu, krivicu i zbunjenost, te se vraćaju u pasivnost. 

Pasivni komunikatori će često: 

 • Osjećati nemogućnost da se ohrabre i budu odlučni 
 • Dozvoliti drugima da namjerno ili nenamjerno narušavaju njihova prava 
 • Zadržati za sebe i neće uspjeti da izraze svoja osjećanja, potrebe ili mišljenja 
 • Govoriti blago sa osjećajem krivnje, kao da se izvinjavaju unaprijed za nešto što nisu ni izgovorili 
 • Izbjegavati kontakt očima 

Agresivna komunikacija

AGRESIVNA KOMUNIKACIJA je stil u kojem osoba izražava svoja prava i mišljenja i zastupa svoje potrebe na način koji narušava prava drugih. Agresivni komunikatori su često nasilni i verbalno i fizički. 

Agresivni komunikatori će često: 

 • Pokušati da dominiraju nad drugima 
 • Ponižavati druge kako bi ostvarili kontrolu 
 • Kritikovati, kriviti i napadati druge 
 • Reagovati impulsivno 
 • Govoriti glasno, zapovjedajućim tonom 
 • Ponašati se prijeteće i nepristojno 
 • Izbjegavati da slušaju druge 
 • Prekidati druge govornike 
 • Koristiti „ad hominem“ argumente 
 • Zauzimati prijeteći stav ili držanje tijela 

Pasivno-agresivna komunikacija

PASIVNO-AGRESIVNA KOMUNIKACIJA je stil komunikacije u kojoj pojedinac izgleda kao pasivna osoba na površini, ali zapravo prikriva svoj bijes i iznosi ga indirektno, „iza scene“. Osobe koje razvijaju ovakav način komunikacije često se osjećaju nemoćnim, zaglavljenim u vremenu i prostoru – drugim riječima, osjećaju se nesposobnim da se direktno nose sa problemom koji se nameće. Umjesto toga, izražavaju svoj bijes suptilno potkopavajući objekat svoje nesigurnosti, bio on stvaran ili zamišljen. 

Pasivno-agresivni komunikatori će: 

 • Radije izbjegavati otvoreni konflikt, nego se suočiti direktno 
 • Teško priznati svoj bijes 
 • Koristiti facijalne ekspresije koje ne odgovaraju njihovim pravim osjećajima 
 • Biti sarkastični 
 • Negirati da postoji problem 
 • Odavati utisak kooperativnost i u isto vrijeme činiti sve da ometaju 
 • Koristiti suptilne sabotaže da se osvete 

Odlučna komunikacija

SMIRENI, ODLUČNI stil komunikacije je stil u kojem pojedinac jasno i glasno iznosi svoja mišljenja i osjećanja i čvrsto zagovara svoja prava i potrebe bez kršenja prava drugih. Ovakvi individualci cijene sebe, svoje vrijeme i svoje emocionalne, duhovne i fizičke potrebe i snaćni su zagovornici pravednog tretmana prema sebi i drugima. 

Odlučan komunikator će: 

 • Izraziti svoje potrebe i želje jasno, na ispravan način, sa poštovanjem 
 • Izraziti svoje osjećaje jasno, na ispravan način i sa poštovanjem 
 • Govoriti u jednini 
 • Komunicirati sa poštovanjem sa drugima 
 • Slušati bez prekidanja 
 • Konstantno održavati kontakt očima 
 • Govoriti smirenim i čistim tonom glasa 
 • Imati opušteno držanje tijela 
 • Osjećati se povezano sa drugima 
 • Osjećati se kompetentno i da ima kontrolu nad stvarima 
 • Neće dozvoliti drugima da ga slostavljaju ili manišuliraju 
 • Boriti se za svoja prava 

Korist od razumijevanja različitih tipova komunikacije i komunikatora 

Kao što smo rekli na početku, dobro razumjevanje osnovnih stilova komunikacije će vam pomoći da efektivno reagujete u različitim situacijama, te da se lakše nosite sa teškim osobama. Pomoći će vam također i da shvatite i prepoznate kada niste odlučni ili kada se ne ponašate na najefektivniji način. Zapamtite, uvijek  imate izbor koji stil komunikacije da koristite. Biti odlučan i smiren je najčešće najefektivniji način, ali drugi stilovi su, naravno, neophodni u određenim situacijama. 

Dobre komunikacijske sposobnosti zahtijevaju visok nivo samosvjesnosti. Kada shvatite koji je vaš prirodni stil komunikacije, mnogo je lakše identificirati nedostatke i polja u kojima vam je potrebno poboljšanje ukoliko je vaš cilj da budete smireni i odlučni u komunikaciji. 

Ako ste ozbiljni u određenoj međuljudskoj vezi, smanjivanje stresa od konflikta može smanjiti napetost u vašem životu. Vježbajte smirenost i odlučnost. To će vam pomoći da se borite protiv bijesa, smanjite osjećaj krivice i izgradite bolje odnose i lične i profesionalne. 

Zapamtite prvo pravilo uspješne komunikacije: Uspjeh komunikacije zavisi od odgovornosti sagovornika. 

Koji je vaš stil komunikacije? Podijelite sa nama svoja razmišljanja i ideje!