Tag: forma motivacionog pisma

  • Motivaciono pismo za posao

    Motivaciono pismo za posao

    Motivaciono pismo za posao je dokument kojim kandidat izražava interesovanje uz aplikaciju za radno mjesto, a koje ima za cilj da naglasi njegovo zanimanje za posao i da uvjeri poslodavca da je on najbolji izbor za tu poziciju.