Tag: Izrađena stvar

  • Pravo vlasništva na pokretnim stvarima

    Pravo vlasništva na pokretnim stvarima

    Sve što je u Zakonu određeno u pogledu sticanja vlasništva na nekretninama važi i za sticanje vlasništva na pokretnim stvarima ukoliko u zakonu nije drugačije određeno ili to ne proizlazi iz prirode pokretne stvari.