Tag: kada se kapara vraca

  • Šta je kapara

    Šta je kapara

    Šta je kapara? Kapara je novčana suma koja se plaća kao zalag pri kupovini nekretnine ili kod rezervacije nekog mjesta ili usluge.