Tag: kako prestaje ugovor o radu

  • Sporazumni raskid ugovora o radu

    Sporazumni raskid ugovora o radu

    Sporazumni raskid ugovora o radu jedan je od načina za prestanak radnog odnosa. Propisan je članom 95. Zakona o radu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18, 44/22).  Sadržaj članka: Šta je sporazumni raskid ugovora o radu Sporazum o raskidu ugovora o radu je ugovor između uposlenika i poslodavca u kojem se definišu…