Tag: osnovni tipovi komunikacije

  • Četiri osnovna tipa komunikacije

    Četiri osnovna tipa komunikacije

    Dobro razumijevanje osnovnih stilova komunikacije će vam pomoći da efektivno reagujete u različitim situacijama, te da se lakše nosite sa teškim osobama. U nastavku govorimo o četiri osnovna tipa komunikacije. Sadržaj članka: Pasivna komunikacija PASIVNA KOMUNIKACIJA je stil u kojoj određena osoba razvija šemu po kojoj izbjegava da iznese svoja mišljenja ili osjećanja, bori se za…