Tag: pravosudni ispit rs

  • Pravosudni ispit

    Pravosudni ispit

    Pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini moguće je polagati na nivou države Bosne i Hercegovine, te entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.