Tag: Šta je Dejtonski sporazum

  • Šta je ustav

    Šta je ustav

    Šta je ustav? Ustav je najviši pravni akti jedne države i određuje osnovne principe i institucije vlasti i vladavine u toj državi. Sadržaj članka: Šta je ustav Ustav je najviši pravni akti jedne države i određuje osnovne principe i institucije vlasti i vladavine u toj državi. Ustavom se određuje kako će se vlast dijeliti između…

  • Šta je Dejtonski sporazum i kad je potpisan Dejtonski sporazum

    Šta je Dejtonski sporazum i kad je potpisan Dejtonski sporazum

    Iako je službeni naziv “Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini“, u praksi se najčešće naziva Dejtonski sporazum, Dejtonski mirovni sporazum ili kolokvijalno Dejton. U ovom članku govorimo o tome šta je Dejtonski sporazum i kad je potpisan Dejtonski sporazum. Sadržaj članka: Šta je Dejtonski sporazum Dejtonski sporazum je pravni akt sporazumnog karaktera parafiran 21.11.1995. godine…