Tag: vrste ugovora o radu

  • Vrste ugovora o radu

    Za građane je posebno značajan Zakon o radu koji propisuje zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa.