Tag: YouTubeova Audiozbirka

  • Dopuštenje za upotrebu tuđeg sadržaja na YouTube

    Dopuštenje za upotrebu tuđeg sadržaja na YouTube

    Ako u svoj videozapis na YouTube planirate uključiti materijal zaštićen autorskim pravima, prethodno trebate tražiti dopuštenje za to. YouTube vam ne može dati ta prava, a ne može vam pomoći ni u pronalaženju strana koje bi vam ih mogle dati. Taj postupak trebate istražiti i obaviti sami ili uz pomoć pravnika. U nastavku saznajte više…