Šta je pravni osnov

Šta je pravni osnov

Ukoliko ste u prilici da neko odlučuje o vašim pravima i obavezama, pogotovo organi uprave, općine, gradovi, ministarstva, a svi mi često jesmo, onda je veoma bitno da ste u mogućnosti razlikovati određene dijelove pravnog akta, odnosno značenje pojmova koji se tako široko koriste. Jedan od njih je i pojam pravnog osnova. Šta je pravni osnov? Pravni osnov je pravni temelj ili osnova na kome se zasniva neka radnja ili odluka.

Šta je pravni osnov

Pravni osnov je zakon, propis ili neki drugi pravni akti na kojima počiva neka odluka ili radnja, kao i način na koji se ti akti primjenjuju u određenom slučaju.

Zašto je bitno znati šta je pravni osnov

Pravni osnov je izuzetno važan jer on utvrđuje osnove i ograničenja neke radnje ili odluke, te omogućava da se utvrde prava i obaveze pojedinaca ili pravnih lica u odnosu na tu radnju ili odluku.

Naprimjer, pri odlučivanju, organi uprave za svako rješenje ili neki drugi akt kojim rješavaju o pravima i obavezama, u preambuli moraju navesti validan pravni osnov koji im daje nadležnost i pravo da odluče na određeni način.

Budući da su propisi javno dostupni, lahko možete utvrditi da li je odluka donesena na pravilnom pravnom osnovu.

Šta je preambula

U pravnom kontekstu, uvod ili preambula je dio propisa koji se nalazi iznad naziva propisa, a sadrži podatke o pravnom osnovu za donošenje propisa, odnosno odredbe iz kojih proizilazi ovlaštenje za njegovo donošenje.

Uvod pravnog propisa predstavlja proceduralni put kojim propis dolazi do svoje
pravne snage, pozivajući se na propise više pravne važnosti, ime organa koji donosi propis, broj sjednice na kojoj je organ donio propis, kao i datum donošenja.

Kada je organ koji donosi propis prethodno obavezan pribaviti mišljenje ili
saglasnost nekog drugog organa, uvod sadrži i naziv organa koji je dao mišljenje,
odnosno saglasnost za donošenje propisa.

U slučaju nekih međunarodnih ugovora, dokumenata, preambula je uvodni dio koji se sastoji od ciljeva i principa na kojima se zasniva taj dokument. Preambula se često koristi kako bi se objasnila njegova svrha i da se pruži kontekst u kome se taj akt primjenjuje.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.


Posted

in

by