Category: Građansko pravo

 • Ugovor o pozajmici novca

  Ugovor o pozajmici novca

  Zajmoprimac se obavezuje da mu vrati poslije izvjesnog vremena isti iznos novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kvaliteta. U ovom članku govorimo o tome šta je ugovor o pozajmici novca.

 • Šta je zelenaški ugovor

  Šta je zelenaški ugovor

  Pojednostavljeno, zelenaški ugovor je ugovor o pozajmici novca s visokom kamatom koji je često sklopljen između pojedinca ili grupe ljudi i osobe koja je u finansijskoj nevolji.

 • Kako dokazati postojanje duga

  Kako dokazati postojanje duga

  Budući da se sve pozajmice ne dokumentuju, odnosno da se ugovori o zajmu ne zaključuju uvijek u pisanoj formi, kako dokazati postojanje duga?

 • Razlika između katastra i zemljišne knjige

  Razlika između katastra i zemljišne knjige

  Katastar i zemljišna knjiga su dva različita registra koja se koriste u mnogim zemljama za evidentiranje i praćenje informacija o nekretninama i zemljištu. Iako su oba registra povezana sa nekretninama i zemljištem, postoji nekoliko ključnih razlika između katastra i zemljišne knjige.

 • Ugovor o zakupu stana

  Ugovor o zakupu stana

  Ugovor o zakupu stana predstavlja pravni dokument koji se koristi za regulisanje odnosa između vlasnika stana i stanara koji želi da iznajmi taj stan. Ovaj ugovor je važan jer definiše prava i obaveze obje strane i pruža pravnu sigurnost i zaštitu u slučaju spora.

 • Primjeri konkludentnih radnji u praksi

  Primjeri konkludentnih radnji u praksi

  Konkludentna radnja se odnosi na situaciju kada neko ponašanje ili djelo sugeriše nešto što se podrazumijeva ili se podrazumijeva neki dogovor, iako nema eksplicitnog sporazuma ili dogovora izraženog riječima. Ova vrsta radnje često se koristi u praksi, bilo u poslovnom okruženju ili u svakodnevnom životu. U nastavku će biti opisani neki primjeri konkludentnih radnji u…

 • Šta je pertinencija

  Šta je pertinencija

  Stvari su materijalni dijelovi prirode koji mogu biti u vlasti fizičke ili pravne osobe.Šta je u kontekstu stvari pertinencija?

 • Kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka

  Kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka

  Treba pokušati sve da do toga ne dođe, međutim, ukoliko do toga dođe, interes strana je da znaju kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka.

 • Kako napisati odgovor na tužbu

  Kako napisati odgovor na tužbu

  Ukoliko vas neko tuži, veoma je bitno da se konsultujete sa advokatom, a u svakom slučaju je korisno da znate kako napisati odgovor na tužbu.

 • Kako se tumače ugovori

  Kako se tumače ugovori

  Ugovorom se razjašnjavanju i uspostavljaju odnosi između strana i spriječavaju nesporazumi u budućnosti. Međutim, kada dođe do problema, kako se tumače ugovori?