Autorska prava na YouTube – Šta je autorsko pravo?

Youtube je servis budućnosti i sve više ljudi odlučuje svoje sadržaje podijeliti upravo na platformi koja je dostupna najvećem dijelu čovječanstva i svakim danom postaje sve značajniji faktor kao dom nekih od najznačajnijih i najzanimljivijih sadržaja objavljenih širom svijeta. U tom kontekstu, šta su autorska prava na YouTube – odnosno, šta je autorsko pravo?

Zaštita autorskih prava za sadržaje objavljene na YouTube postaje sve značajnija tema, budući da autori imaju mogućnost da profitiraju od svoga autorskog djela, te da je profit motiv i onima koji rad drugih žele da iskoriste za svoju ličnu korist iako za to nisu ovlašteni.

Međutim, šta je autorsko pravo u kontekstu YouTube sadržaja?

Općeprihvaćeno je da kada neko stvori originalno djelo zabilježeno na fizičkom mediju, automatski postaje vlasnik autorskog prava na to djelo. Kao vlasnik autorskog prava ima isključivo pravo na upotrebu djela. U većini slučajeva samo vlasnik autorskog prava može drugim osobama dati dopuštenje za upotrebu djela.

Audiovizuelna djela poput TV emisija, muzike i online videozapisa, zvučni snimci i kompozicije, pisana djela poput predavanja, članaka, knjiga i kompozicija, vizuelna djela poput slika, plakata i oglasa, videoigre i računarski softver, dramska djela poput drama i mjuzikla podliježu zaštiti autorskih prava, dok ideje, činjenice i procesi ne podliježu zaštiti autorskog prava.

Prema zakonima o autorskim pravima, da bi djelo ispunjavalo uslove za zaštitu autorskog prava, mora biti kreativno i zabilježeno na fizičkom mediju. Imena i naslovi sami po sebi ne podliježu zaštiti autorskog prava.

Kada je YouTube u pitanju, djelo zaštićeno autorskim pravom može se upotrijebiti bez kršenja autorskog prava vlasnika. To je moguće na temelju poštene upotrebe ili dobivanja dopuštenja za upotrebu tuđeg sadržaja u videozapisu.

Međutim, YouTube ne može posredovati u sporovima oko vlasništva nad pravima. Kad Youtube primi potpunu i važeću obavijest o uklanjanju, oni uklanjaju sadržaj u skladu sa zakonom. U skladu s tim, kada YouTube primi valjan odgovor na pritužbu, prosljeđuje ga osobi koja je zatražila uklanjanje. Nakon toga uključene strane mogu rješavati slučaj na sudu.

Autorsko je pravo samo jedan oblik intelektualnog vlasništva. Nije isto što i zaštitni znak, koji štiti naziv, slogan, logotip i druge izvorne identifikatore robne marke kako ih drugi ne bi mogli upotrebljavati u određene svrhe. Razlikuje se i od patentnog zakona, koji štiti izume.

YouTube pruža zaseban postupak uklanjanja za videozapise koji krše zakone o zaštitnim znakovima ili druge zakone.

Također je bitno napomenuti da sama činjenica da se pojavljujete u videozapisu, na slici ili u audiosnimci ne znači da ste i vlasnik prava na nju. Naprimjer, ako je vaša prijateljica kamerom snimila vaš razgovor, ona će biti vlasnica  prava na tu videosnimku. Riječi vašeg razgovora ne podliježu autorskim pravima zasebno od samog videozapisa, osim ako su unaprijed napisane.

Ako vaš prijatelj ili druga osoba bez vašeg dopuštenja prenese videozapis, sliku ili snimku na kojoj se vi nalazite i smatrate da je time prekršeno vaše pravo na privatnost ili sigurnost, možete uložiti YouTubeu žalbu zbog povrede privatnosti.

Kako je sve više novca u igri, autorska prava će postajati sve značajnija tema, a tako i aktivnosti autora na zaštiti svojih prava. S tim u vezi, prilikom korištenja tuđeg autorskog djela, potrebno je postupati sa velikim oprezom. Dodavanje fraza i izjava kao što su “sva prava pripadaju autoru”, “kršenje prava nije namjerno” ili “nisam vlasnik prava” ne znači da imate dopuštenje vlasnika da objavite njegov sadržaj, a ne znači ni da vaša upotreba tog materijala predstavlja poštenu upotrebu.

Ukoliko imate dodatna pitanja vezanih za autorska prava na YouTube – Šta je autorsko pravo?  ili vas interesuje nešto drugo u vezi sa zaštitom autorskih prava na YouTube servisu, rado ćemo, u skladu sa informacijama kojima mi raspolažemo, odgovoriti na njih.