Tag: autorska prava na internetu

 • Autorska prava za cover pjesme

  Autorska prava za cover pjesme

  Ako namjeravate da snimite cover neke pjesme, trebate da se pitate da li postoje neka ograničenja i koja su autorska prava za cover pjesme.

 • Zaštitite se od kršenja autorskih prava na Youtube

  Ukoliko stvarate multimedijalne sadržaje i objavljujete ih na najpopularnijoj platformi za dijeljenje video sadržaja, zaštitite se od kršenja autorskih prava na Youtube i na taj način spriječite negativne posljedice po vaš korisnički račun ili potencijalni prihod koji biste mogli ostvariti od vaše objave.

 • Autorska prava na YouTube – Šta je autorsko pravo?

  Zaštita autorskih prava za sadržaje objavljene na YouTube postaje sve značajnija tema, budući da autori imaju mogućnost da profitiraju od svoga autorskog djela, te da je profit motiv i onima koji rad drugih žele da iskoriste za svoju ličnu korist iako za to nisu ovlašteni. Međutim, šta je autorsko pravo u kontekstu YouTube sadržaja?