Kada dolazi do prekida zastare

Kada dolazi do prekida zastare

Kada nastupi zastara, prestaje pravo da se zahtijeva ispunjenje obaveze. Zastarjelost nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kome je povjerilac mogao zahtijevati ispunjenje obaveze. Sud se ne može obazirati na zastarjelost ako se dužnik nije na nju pozvao. Međutim, kada dolazi do prekida zastare?

Sadržaj članka:

Šta je zastara

Zastara je pravni institut koji se odnosi na prestanak prava da se zahtijeva ispunjenje određene obaveze.

Kada je za neku obavezu određen rok, a dužnik tu obavezu ne ispuni na vrijeme, potrebno je da povjerilac blagovremeno preduzme radnje kako ne bi došlo do zastarijevanja njegovog potraživanja.

Pravni sistemi zahtijevaju jasne odnose između subjekata prava i teže pravnoj sigurnosti, tako da se određeni pravni poslovi ili odnosi između njih ne bi povlačili beskonačno.

O zastari kao pojmu smo govorili ranije, tako da vam preporučujemo da pročitate naš članak na tu temu i saznate šta je zastara, koji su rokovi zastare, te koje su pravne posljedice zastare.

Kada dolazi do prekida zastare

Zakonom o obligacionim odnosima je propisano da se zastarijevanje prekida podnošenjem tužbe, a nakon prekida rok zastare počinje teći ponovo.

U skladu sa članom 388. Zakona o obligacionim odnosima zastarijevanje se prekida podizanjem tužbe ili svakom drugom radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom. Sve se to čini kako bi se potraživanje utvrdilo, osiguralo ili ostvarilo.

Podnošenje tužbe prekida zastarijevanje samo ako je podignuta prije isteka roka zastarjelosti za određeno potraživanje. Dakle, potrebno je da je tužba predata sudu, te da je tužbeni zahtjev usvojen.

Tok zastarjelosti prekidaju samo tužba i ona pravna sredstva koja omogućavaju ostvarenje prava za koja je zastarjelost bila u toku.

Ukoliko se dogodi da tužba povjerioca ili njegov zahtjev budu odbačeni ili odbijeni ili ako izdejstvovana ili preduzeta mjera izvršenja ili osiguranja bude poništena, nema prekida zastarjelosti.

Ukoliko se dogodi da se tužba povuče, u tom slučaju nema prekida zastarjelosti.

Priznanje duga

Zastarjevanje se prekida kada dužnik prizna dug.

Priznanje duga može se učiniti ne samo izjavom povjeriocu, nego i na posredan način, kao što su davanje otplate, plaćanje kamate, davanje obezbjeđenja.

Rok zastarjelosti u slučaju prekida

Poslije prekida, zastarijevanje počinje teći iznova, a vrijeme koje je proteklo prije prekida, ne računa se u zakonom određeni rok za zastarjelost.

Zastarijevanje prekinuto priznanjem od strane dužnika počinje teći iznova od priznanja.

Kad je prekid zastarijevanja nastao podizanjem tužbe ili pozivanjem u zaštitu, ili isticanjem prebijanja potraživanja u sporu, odnosno prijavljivanjem potraživanja u nekom drugom postupku, zastarijevanje počinje teći iznova od dana kad je spor okončan ili završen na neki drugi način.

Kad je prekid zastarijevanja nastao prijavom potraživanja u stečajnom postupku, zastarijevanje počinje teći iznova od dana okončanja ovog postupka.

Isto važi i kad je prekid zastarijevanja nastao zahtjevom prinudnog izvršenja ili obezbjeđenja.

Zastarijevanje koje počinje teći iznova poslije prekida, navršava se kad protekne onoliko vremena koliko je zakonom određeno za zastarijevanje koje je prekinuto.

Zastarjelost u slučaju prenova

Ako je prekid nastao priznanjem duga od strane dužnika, a povjerilac i dužnik su se sporazumjeli da izmjene osnov ili predmet obaveze, novo potraživanje zastarijeva za vrijeme koje je određeno za njegovu zastarjelost.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.