Tag: priznanje duga

  • Kako dokazati postojanje duga

    Kako dokazati postojanje duga

    Budući da se sve pozajmice ne dokumentuju, odnosno da se ugovori o zajmu ne zaključuju uvijek u pisanoj formi, kako dokazati postojanje duga?

  • Kada dolazi do prekida zastare

    Kada dolazi do prekida zastare

    Kada nastupi zastara, prestaje pravo da se zahtijeva ispunjenje obaveze. Zastarjelost nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kome je povjerilac mogao zahtijevati ispunjenje obaveze. Sud se ne može obazirati na zastarjelost ako se dužnik nije na nju pozvao. Međutim, kada dolazi do prekida zastare? Sadržaj članka: Šta je zastara Zastara je pravni institut koji…