Kako se tumače ugovori

Kako se tumače ugovori

Ugovor je pravni odnos između strana i veoma je važan zato što definira ugovorne strane, njihova prava i obaveze te omogućuje njihovu međusobnu obavezu prema dogovoru. Ugovorom se razjašnjavanju i uspostavljaju odnosi između strana i spriječavaju nesporazumi u budućnosti. Međutim, kada dođe do problema, kako se tumače ugovori?

Kako se tumače odredbe ugovora

Tumačenje ugovora je proces kojim se utvrđuju i razjašnjavaju značenje i namjena uvjeta ugovora. To se obično radi kada postoje nesporazumi između ugovornih strana oko toga šta određena odredba ugovora znači ili šta podrazumijeva.

Tumačenje ugovora može uključivati istraživanje pisanih dokumenata, razgovore s ugovornim stranama, proučavanje pravne prakse i relevantnog zakonodavstva. Cilj tumačenja ugovora je utvrditi namjeru ugovornih strana te razjasniti nedoumice oko uslova ugovora.

Tumačenje ugovora je važno zbog toga što omogućuje da se spriječe sudski postupci i nesporazumi između ugovornih strana.

U skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, odredbe ugovora primjenjuju se onako kako glase.

Pri tumačenju spornih odredbi ne treba se držati doslovnog značenja upotrijebljenih izraza, već treba istraživati zajedničku namjeru ugovarača i odredbu tako razumjeti kako to odgovara načelima obligacionog prava.

Nejasne odredbe u slučajevima unaprijed pripremljenih ugovora

Tipski ugovori su standardizirani ugovori koji su pripremljeni unaprijed i koji se često koriste u određenim poslovnim situacijama. Tipski ugovori su dostupni za preuzimanje i upotrebu, što omogućuje brže i jednostavnije sklapanje ugovora, bez potrebe da se ugovor piše ispočetka.

Pisali smo i o tome kako se dokazuje postojanje ugovora koji nije u pismenoj formi.

Tipski ugovori obično sadrže standardne klauzule i uvjete koji su prilagođeni najčešćim potrebama u poslovnim odnosima, poput kupoprodaje, zakupa ili poslovnog partnerstva.

Međutim, iako tipski ugovori mogu biti korisni i moguće ih je brzo upotrijebiti, treba imati na umu da su oni samo općeniti i ne uključuju specifične uvjete koji bi bili potrebni za konkretan poslovni odnos. Stoga se tipski ugovori obično prilagođavaju i izmjenjuju kako bi bili primjereni konkretnom poslovnom odnosu.

U slučaju kad je ugovor zaključen prema unaprijed odštampanom sadržaju, ili kad je ugovor bio na drugi način pripremljen i predložen od jedne ugovorne strane, nejasne odredbe tumačiće se u korist druge strane.

Nejasne odredbe u ugovoru bez naknade treba tumačiti u smislu koji je manje težak za dužnika, a u teretnom ugovoru u smislu kojim se ostvaruje pravičan odnos uzajamnih davanja.

Vansudsko tumačenje ugovora

Vansudsko rješavanje sporova je postupak za rješavanje sukoba izvan sudskog okruženja. To uključuje alternativne metode poput medijacije, arbitraže ili rješavanja sporova ugovornim putem.

Ono obično daje brži i efikasniji rezultat u usporedbi sa sudskim postupkom, jer su postupci kraći i manje formalni.

Često je manje skupo od sudskog postupka, što znači da ugovorne strane neće trošiti mnogo novca na advokate i druge troškove.

Vansudsko rješavanje sporova podrazumijeva određenu diskreciju i omogućuje ugovornim stranama da riješe svoj sukob izvan javnosti. Sve to može biti značajno u slučajevima gdje su u pitanju osjetljive informacije ili privatnost.

U takvim postupcima se omogućuje ugovornim stranama da razmotre više rješenja i da se dogovore o najboljem načinu rješavanja sukoba.

Sve ovo može pomoći ugovornim stranama da razumiju svoj sukob i izgrade dugotrajnije i produktivnije poslovne odnose.

Ugovorne strane mogu predvidjeti da će, u slučaju nesaglasnosti u pogledu smisla i domašaja ugovornih odredbi, neko treći tumačiti ugovor.

U tom slučaju, ako ugovorom nije drukčije predviđeno, strane ne mogu pokrenuti spor pred sudom ili drugim nadležnim organom dok prethodno ne pribave tumačenje ugovora, osim ako treće lice odbije da da tumačenje ugovora.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.