Autorsko pravo

 • Autorska prava za cover pjesme
  Ako namjeravate da snimite cover neke pjesme, trebate da se pitate da li postoje neka ograničenja i koja su autorska prava za cover pjesme.
 • Šta je Creative Commons licenca
  Upotreba modernih tehnologija omogućila je digitalno poslovanje dostupnim svima. U kreiranju sadržaja, ljudi često namjerno, svjesno zloupotrebljavaju autorska prava drugih autora, a nekada to čine iz nemara ili neznanja. U svakom slučaju, zloupotreba autorskih prava podliježe sankcijama, pogotovo kada je u pitanju platforma poput YouTube. Creative Commons autorskopravna licenca i alatke koje Creative Commons licenca… Read more: Šta je Creative Commons licenca
 • Kontakt za pomoć zbog kršenja autorskih prava
  Zloupotrebe autorskih sadržaja na Youtube su veoma česte, zato je važno da znate kome se obratiti, odnosno koji je kontakt za pomoć zbog kršenja autorskih prava na Youtube. O autorskim pravima na Youtube smo pisali i ranije. Kako Youtube centar za pomoć navodi, pri slanju zahtjeva za uklanjanje zbog kršenja autorskih prava putem  web-obrasca potrebni su… Read more: Kontakt za pomoć zbog kršenja autorskih prava
 • Odgovornost autora na Youtube
  YouTube vjerovatno ne bi postojao ili barem ne bi imao isti značaj da ne postoje autori koji svojom kreativnošću, znanjem ili nekom drugom sposobnošću oplemenjuju vrijeme gledaoca ili vas jednostavno zabavljaju i pomažu da provedete vrijeme uživajući u sadržaju. Autori postaju sve veća i uticajnija zajednica čiji dometi ne mogu biti određeni, budući da je… Read more: Odgovornost autora na Youtube
 • Problemi sa autorskim pravima u streamovima uživo
  Da biste mogli emitovati prijenose na Youtube, odnosno stream uživo putem mobilnog uređaja, vaš kanal treba imati najmanje 1000 pretplatnika. Taj se kriterij prihvatljivosti ne odnosi na druge alate za streaming uživo. Autori s manje od 1000 pretplatnika i dalje mogu emitirati streamove uživo putem računara i web kamere. Veoma često zbog neznanja, ali i iz drugih… Read more: Problemi sa autorskim pravima u streamovima uživo
 • Dopuštenje za upotrebu tuđeg sadržaja na YouTube
  Ako u svoj videozapis na YouTube planirate uključiti materijal zaštićen autorskim pravima, prethodno trebate tražiti dopuštenje za to. YouTube vam ne može dati ta prava, a ne može vam pomoći ni u pronalaženju strana koje bi vam ih mogle dati. Taj postupak trebate istražiti i obaviti sami ili uz pomoć pravnika. U nastavku saznajte više… Read more: Dopuštenje za upotrebu tuđeg sadržaja na YouTube
 • Autorska prava na računarskim programima
  Razvoj informacionih tehnologija, te značaj koji računarski programi imaju u svakodnevnom životu nametnuli su potrebu da se zaštite autorska prava na računarskim programima. Računarski programi zaštićeni su kao pisana autorska djela ako predstavljaju vlastitu intelektualnu tvorevinu njihovog autora. U smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni glasnik BiH br. 63/10), računarski program je program… Read more: Autorska prava na računarskim programima
 • Kako ukloniti svoj videozapis sa druge web lokacije
  Ako se YouTube videozapis čiji ste vlasnik vi nalazi na nekoj web stranici bez vašeg dopuštenja, trebate slijediti postupke te web lokacije kako biste tražili i ishodovali uklanjanje tog  videozapisa. Niko drugi to ne može učiniti umjesto vas. U tekstu koji slijedi donosimo vam korisne informacije o tome kako ukloniti svoj videozapis sa druge web lokacije, ukoliko je na istoj protupravno postavljen.
 • Odgovor na tužbu zbog kršenja autorskih prava
  Ukoliko proizvodite sadržaje koje objavljujete na YouTubeu, moguće je da ćete se u određenoj fazi svoga rada, koristeći ili prilagođavajući sadržaje koje su proizveli drugi, susresti sa tužbom zbog kršenja autorskih prava. Sadržaj zaštićen autorskim pravima može biti uklonjen s YouTubea ako je prenesen bez dopuštenja vlasnika autorskih prava. Odgovor na tužbu zbog kršenja autorskih prava pravni je zahtjev upućen YouTubeu za vraćanje videozapisa koji je uklonjen zbog navodnog kršenja autorskih prava, odnosno korištenja djela zaštićenog autorskim pravima bez odobrenja autora.
 • Zaštitite se od kršenja autorskih prava na Youtube
  Ukoliko stvarate multimedijalne sadržaje i objavljujete ih na najpopularnijoj platformi za dijeljenje video sadržaja, zaštitite se od kršenja autorskih prava na Youtube i na taj način spriječite negativne posljedice po vaš korisnički račun ili potencijalni prihod koji biste mogli ostvariti od vaše objave.
 • Autorska prava na YouTube – Poštena upotreba
  Bez obzira na nivo znanja o zaštiti autorskih prava, budući da se o ovoj temi mnogo govori, svaka osoba koja koristi Internet zna da postoje pravila koja se odnose na korištenje sadržaja sa YouTube, bez obzira što sama pravila ne poznaje. Ukoliko koristite YouTube, veoma je značajno da pročitate šta su Autorska prava na YouTube – Poštena upotreba.
 • Autorska prava na YouTube – Šta je autorsko pravo?
  Zaštita autorskih prava za sadržaje objavljene na YouTube postaje sve značajnija tema, budući da autori imaju mogućnost da profitiraju od svoga autorskog djela, te da je profit motiv i onima koji rad drugih žele da iskoriste za svoju ličnu korist iako za to nisu ovlašteni. Međutim, šta je autorsko pravo u kontekstu YouTube sadržaja?