Procesno pravo

 • Ko može prisustvovati suđenju
  Ročište je formalni sastanak učesnika u sudskom postupku na kojem se stranke pred sudom susreću radi predstavljanja svojih argumenata i dokaza u vezi sa slučajem koji se razmatra. Sud odlučuje o tužbenom zahtjevu, u pravilu, na osnovu usmene, neposredne i javne rasprave. Ko može prisustvovati suđenju? Sadržaj članka: Ko može prisustvovati suđenju Glavna rasprava  je […]
 • Kako zaključiti sudsku nagodbu
  Sporazumna nagodba između stranaka u sporu je važan pravni mehanizam kojim se uobičajeno rješava sporni odnos na temelju kompromisa i uz uzajamno prilagođavanje. Budući da je to veoma značajan institut, te da je od koristi za strane u postupku, kako zaključiti sudsku nagodbu?
 • Znači li šutnja odobravanje
  Šta je litiskontestacija? “Ko šuti, smatra se da se slaže” ili “Onaj Ko šuti, dopušta”. Znači li šutnja uvijek odobravanje?
 • Spisak advokata Bugojno
  Spisak advokata Bugojno sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz regije Bugojno.
 • Spisak advokata Breza
  Spisak advokata Breza sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz Breze upisanih u Imenik advokata.
 • Spisak advokata Banovići
  Spisak advokata Banovići sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz regije Banovići.
 • Spisak advokata Živinice
  Spisak advokata Živinice sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz regije Živinice.
 • Spisak advokata Tomislavgrad
  Sadržaj članka: Spisak advokata Tomisalvgrad Baković Frano Stjepana Radića br. 5 063 244 470 Tomislavgrad Budimir Mate Malog Marjana 13 tel: 034 352-694, mob: 063 821-538 Tomislavgrad Ćurić Marijana Franje Tuđmana 6 063 430 575 Tomislavgrad Kraljević Sanja Matića Pazarište 2 tel: 034 352-939, 350-270, [email protected] Tomislavgrad Landeka Matija Stjepana Radića br.5 063 942 273 […]
 • Imenik advokata
  Imenik advokata je spisak svih advokata koji su registrovani i imaju pravo da zastupaju stranke u sudovima i drugim postupcima. Ovi spiskovi se obično nalaze na veb sajtovima sudova ili advokatskih komora, a neki od njih su dostupni i putem javnih imenika. Sadržaj članka: Šta je Imenik advokata Imenik advokata je koristan alat za one […]
 • Šta je posao advokata
  Advokat je pravni stručnjak koji se bavi zaštitom i zastupanjem prava i interesa svojih klijenata, bilo da se radi o pojedincima ili pravnim licima. Danas opširnije odgovaramo na pitanje šta je posao advokata. Sadržaj članka: Šta je posao advokata Advokat je pravni stručnjak koji se bavi zaštitom i zastupanjem prava i interesa svojih klijenata, bilo […]
 • Ko može biti svjedok
  Svjedok je osoba koja posjeduje informacije o nekom događaju ili činjenici i koja je sposobna da ih dostavi sudu ili drugoj državnoj instituciji koja vodi postupak. Svjedok je dužan da iskreno i tačno govori o onome što zna i da se pridržava prava na tajnost podataka koje mu se izričito ne dopuste da priopći. Međutim, […]
 • Advokatska tajna
  Veza između advokata i klijenta je odnos povjerenja i povjerljivosti. Advokat je dužan da štiti interese svog klijenta, da poštuje njegovu privatnost i povjerljivost informacija koje mu se daju u vezi sa slučajem. Advokat je dužan da poštuje profesionalne standarde i da se pridržava etičkih pravila svoje profesije u radu sa svojim klijentima, a ono […]
 • Spisak advokata Lukavac
  Sadržaj članaka: Spisak advokata Lukavac Delić Enes Branilaca Bosne D3 tel: 035 556-808, mob: 061 895-559, [email protected] Lukavac Dubravić Damir Skendera Kulenovića bb. tel: 035 555-500, mob: 061 492-768, [email protected] Lukavac Hasanović Sulejman Lukavačkih brigada 8 tel: 035 553-227, mob: 061 288-488, [email protected] Lukavac Memić Jakub Lukavačkih brigada br. 8 tel: 035 553-227, mob: 061 […]
 • Spisak advokata Žepče
  Sadržaj članka: Spisak advokata Žepče Hrnjić Dževad Zelena pijaca br. 5 tel/fax: 032 880-143, mob: 061 143-891, [email protected] Žepče Hrnjić Seid Prva ulica bb tel/fax: 032 880-143, mob: 061 611-723, [email protected] Žepče Hrnjić Edin Prva ulica bb tel/fax: 032 888-095, mob: 061 750-841, [email protected] Žepče Krpić Amir Prva ulica bb tel/fax: 032 880-143, mob: 066 […]
 • Nelojalnost advokata
  Nelojalnost advokata je moguća i događa se u praksi. To je situacija kada advokat ne poštuje svoju dužnost lojalnosti prema svom klijentu i postupa protivno interesima klijenta. Sadržaj članka: Primjeri nelojalnosti advokata Posljedice nelojalnosti advokata Odgovornost advokata za štetu Podržite Pravni blog Primjeri nelojalnosti advokata Nelojalnost advokata može biti različitih oblika i može uključivati različite […]
 • Spisak advokata Visoko
  Sadržaj članaka: Spisak advokata Visoko Agić Suad, Alije Izetbegovića br.1 PC ” Vizija “ tel/fax: 032 733-301, mob: 061 162-228, [email protected] Visoko Alagić Zlatan Musala bb tel/fax: 032 733-367, mob: 061 417-618, [email protected] Visoko Begović Nedim Čabaravdića broj 4 tel/fax: 032 481-254, mob: 061 147-669, [email protected] Visoko Burić Mensud Oruča 24 tel: 032 736-578, fax: […]
 • Spisak advokata Bosanska Krupa
  Sadržaj članka: Spisak advokata Bosanska Krupa Džajić Zaim Maršala Tita bb tel: 037 472-763, mob: 061 165-402, [email protected] Bosanska Krupa Ezić Amir Maršala Tita bb mob: 060 336-0413, [email protected] Bosanska Krupa Hasić Sanil Maršala Tita 21 tel: 037 474-074, mob: 061 782 -278, [email protected] Bosanska Krupa Nanić Zlatan 511. Slavne brigade bb mob: 061 581-245, […]
 • Spisak advokata Čapljina
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Čapljina Barbarić Franjo Ante Starčevića bb mob: 063/405-578, [email protected] Čapljina Jurković Božo Petra Krešimira IV mob: 063 832-440, [email protected] Čapljina Karadeglić Branko B. Radića bb mob: 063 911-209, [email protected] Čapljina Katić Azra Mate Bobana bb tel: 036 805-160, mob: 063/357-351 [email protected] Čapljina Krešić Bojan A. Starčevića bb tel: […]
 • Spisak advokata Kalesija
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Kalesija Avdić Jasmina Žrtava genocida u Srebrenici 8 tel: 035 632-044, mob: 062 444-426, [email protected] Kalesija Džafić Zejnil Žrtava genocida u Srebrenici bb mob: 061 831-450, tel: 035 632-025, [email protected] Kalesija Fazlić Nurija Žrtava Genocida u Srebrenici bb tel: 035 631-141, mob: 061 272-452, [email protected] Kalesija Hamzić Mehmed […]
 • Spisak advokata Ljubuški
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Ljubuški Bajto Robert Hrašljani 10 mob: 063 945 030, [email protected] Ljubuški Bukmir Zrinko Fra Lea Petrovića 7 tel: 039 680-981 mob: 063 893-840, [email protected] Ljubuški Bukmir Matilda Fra Lea Petrovića 7 tel: 039 680-981 mob: 063 432-999 Ljubuški Čilić Jerko Hrvatskih branitelja 33 tel: 039 834-100, mob: 063 […]
 • Spisak advokata Velika Kladuša
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Velika Kladuša Bašić Mirsada Hamdije Pozderca bb mob: 061 612-832, [email protected] Velika Kladuša Dizdarević Pajazetović Dženajila Maršala Tita bb tel: 037 831-082, mob: 061 442-404, [email protected] Velika Kladuša Kadić Ibrahim Izeta Nanića 7 tel: 037 773-339 , mob: 061 174-324, [email protected] Velika Kladuša Kajtezović Amir Maršala Tita bb […]
 • Spisak advokata Cazin i Jajce
  Sadržaj: Podržite Pravni blog Spisak advokata Cazin i Jajce Abdagić Omer Dr. I. Ljubijankića 3 tel: 037 510-110, 037 539-391, mob: 061 155-405, [email protected] Cazin Abdagić Jasmin Cazinskih brigada bb tel: 037 941-421, 060 331-3976, [email protected] Cazin Alagić Amela Nijaza Begića S-29/1 tel: 037 513-855, 037 512-598, mob: 061 794-920, [email protected] Cazin Berberović Sabina Generala […]
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
  Budući da je često jedan od dokumenata koji se traži prilikom provođenja konkursne procedure za zasnivanje radnog odnosa, često se postavlja pitanje ko izdaje Uvjerenje o nekažnjavanju. Budući da je mnogo slučajeva gdje građani ne znaju koja je razlika između uvjerenja o nekažnjavanju i uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, u ovom članku navešćemo i razliku […]
 • Spisak advokata Tešanj
  Sadržaj: Podržite Pravni blog Spisak advokata Tešanj Alić Mustafa Kralja Tvrtka bb mob: 061 992-269, [email protected] Tešanj Alić-Bedak Azra Kralja Tvrtka bb tel/fax: 032 655-888, mob: 061 290-381, [email protected] Tešanj Brkić Alemdar 1.marta broj 1 tel: 032 650-076, 656-840, 656-841, mob: 061 108-636, [email protected] Tešanj Cerovac Mustafa Braće Pobrića bb tel/fax: 032 650-821, 032 650-739, […]
 • Spisak advokata Brčko Distrikt
  Sadržaj: Podržite Pravni blog Spisak advokata Brčko Distrikt Blagojević Tanja Industrijska br.3 tel: 049/911-030, mob: 061/477-442, [email protected], www.ibrahimoviclaw.com Brčko Distrikt Brkovic Dragan Industrijska br.3 mob: 061 197-117, tel: 049 911-030, [email protected] Brčko Distrikt Duka Goran Bulevara mira bb, poslovni centar „Teodora“ I sprat mob: 065 529-951, tel: 049/206-074, [email protected] Brčko Distrikt Fazlić Mirza Josipa Juraja […]
 • Spisak advokata Srebrenik
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Srebrenik Alatić Emir 21.Srebreničke brigade bb tel: 035 644-909, mob: 061 649-314, [email protected] Srebrenik Bašić Mihada Ul. Zlatnih ljiljana bb mob: 061 937-525, tel: 035 961-657 [email protected] Srebrenik Buljubašić Emin ZG“ Bistrica“ I tel: 035 645 122, mob: 061 142-359 Srebrenik Bjelić Jasmin Bosanskih branilaca bb mob: 061 […]
 • Za šta je nadležan Općinski sud Sarajevo
  Općinski sud u Sarajevu nastao je kao rezultat spajanja sarajevskih Općinskih sudova I i II te devet općinskih sudova za prekršaje. Spajanjem ova dva suda stvoren je najveći sud u Bosni i Hercegovini. Budući da se upravo kod ovoga suda vodi veliki broj predmeta iz različitih oblasti, bitno je znati za šta je nadležan Općinski […]
 • Spisak advokata Zenica
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Zenica Ahmetović Dino Dr. Abdulaziza Aska Borića 26 mob: 061 455-288, [email protected] Zenica Ajkić Ramo Safvet – bega Bašagića 3b/II mob: 061 785-782, tel/fax: 032 403-800, [email protected] Zenica Ajkić Denis Safvet – bega Bašagića 3b/II mob: 061 782-558, tel/fax: 032 403-800 Zenica Arnautović Damir Mehmedalije Tarabara br. 9 […]
 • Punomoć
  Mnogo je situacija kada nismo u mogućnosti sami poduzimati određene pravne radnje. To može biti zato što fizički nismo prisutni na određenom mjestu, kada nismo u mogućnosti sami se zastupati jer ne poznajemo predmetnu materiju, recimo u sudskom ili drugom postupku kada nas zastupa advokat, nekada dajemo punomoć za auto, kada želimo nekome drugom omogućiti […]
 • Spisak advokata Mostar
  Sdržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Mostar Andrić Vikica Ante Starčevića 32E tel: 036 318-709, mob: 063 348-853, [email protected] Mostar Babić Dušanka Kralja Petra Krešimira IV bb/II tel 036 397 336; fax. 036 397 337 mob. 063 111 622 [email protected] Mostar Barbarić Dragan Zagrebačka 32 tel: 036 333-615, tel: 036 333-616, tel: 036 333-617 […]
 • Neprofesionalnost advokata
  U svakom društvu i pravnom poretku koji se zasnivaju na vladavini zakona advokatska profesija ima posebnu ulogu. Posebna uloga podrazumjeva čast i ugled, ali i mnoštvo pravnih i moralnih obaveza. Advokati su dužni služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode povjereni da ih štite i brane. Da bi sistem funkcionisao, […]
 • Ustavni sud Bosne i Hercegovine
  Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima apelacionu nadležnost u pitanjima koja su sadržana u Ustavu, kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. Po samom značenju riječi, apelacija je poziv, žalba; upozorenje; javni protest; redovan pravni lijek protiv presude nižeg suda. Sadržaj Nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Za […]
 • Spisak advokata Bihać
  Sadržaj Podržite Pravni blog Spisak advokata Bihać Ađemović Mirsada Ešrefa Kovačevića bb mob: 061 970-255, [email protected] Bihać Alagić Elvedin Mehmeda Džanića lamela CB 2/3 mob: 062 209-311, [email protected] Bihać Alijagić Safeta Harmanska 1 tel: 037 221-126, mob: 061 797-453, [email protected] Bihać Bajramović Alaga Maka Dizdara 3 tel: 037 227-175, mob: 061 149-328, [email protected] Bihać Cerić […]
 • Spisak advokata Sarajevo
  Sadržaj: Spisak advokata Sarajevo Abaspahić Binasa Branilaca Sarajeva 37/IV tel/fax: 033 550-021, mob: 061 177-832, e-mail: [email protected] Sarajevo Abaz Fadil Branilaca Sarajeva 15/IV tel: 033 218-834, fax: 033 218-626, mob: 061 136-002, e-mail: [email protected] Sarajevo Abaz Murga Merima Branilaca Sarajeva 15/IV tel: 033 218-834, fax: 033 218-626 i mob: 060 323 2547, e-mail: [email protected] Sarajevo […]
 • Dozvola maloljetniku za zaključenje braka
  Maloljetnik koji ima više od 16 godina života ne može samostalno zaključiti brak. Međutim, ukoliko se utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka, može se dati dozvola maloljetniku za zaključenje braka. Sadržaj Šta je Vanparnični postupak Vanparnični postupak je samostalan postupak u kojem sud […]
 • Advokatski ispit
  Advokatski ispit je uslov za podnošenje zahtjeva za upis u Imenik advokata Advokatske komore Federacije BIH, a u skladu sa odredbom člana 51 Statuta Advokatske komore Federacije BIH Upravni odbor na sjednici od 28.09.2002. godine i Vanredna Skupština advokata Advokatske komore Federacije BIH održana dana 14.12.2002 godine, usvojio je Pravilnik o advokatskom ispitu. Sadržaj članka: Šta […]
 • Da li advokat odgovara za štetu načinjenu stranci
  U društvu zasnovanom na vladavini zakona advokati imaju posebnu ulogu. Advokati moraju služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode povjereni da ih štite i brane, njihova dužnost nije samo da zastupaju svoju stranku, već da joj budu i savjetnici u najboljem smjeru. Ovakva uloga advokata pred njih postavlja mnoštvo pravnih […]
 • Spisak advokata
  Iako se veoma često nađemo u situaciji kada pomislimo “potreban mi je advokat”, Zakonom o parničnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15) propisano je da stranke mogu poduzimati radnje u postupku lično ili putem punomoćnika. Iako o određenoj pravnoj materiji možda znate mnogo i smatrate da u sudskom postupku sami […]
 • Rokovi u sudskim postupcima Republika Srbija
  Više rokova u sudskim postupcima prestaje da teče tokom vanrednog stanja, navodi se u Uredbi o rokovima u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja koju je 20. marta donijela Vlada Srbije, a čiji je supotpisnik Predsjednik Republike Srbije.Tokom vanrednog stanja prestaju da teku rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku […]