Procesno pravo

 • Cijene advokatskih usluga
  Cijene advokatskih usluga u FBiH propisane su Advokatskom tarifom FBiH, odnosno Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata.
 • Cijene notarskih usluga
  Notar ili javni bilježnik je pravni stručnjak koji ima javno ovlaštenje da obavlja službu i u okviru nje vrši određene pravne poslove. Notar obavlja svoju službu na osnovu zakona i pruža usluge fizičkim i pravnim osobama. Za sve postupke koje provodi, propisane su cijene notarskih usluga.
 • Kako odrediti vrijednost spora
  Vrijednost spora predstavlja novčani iznos koji se tužbom traži. U građanskim parnicama, vrijednost spora najčešće predstavlja novčani iznos koji tužitelj potražuje od tuženog ili vrijednost stvari o kojoj se spori. Kako odrediti vrijednost spora?
 • Šta mora sadržavati tužba
  Tužba je pravna radnja, pisani dokument kojim se pokreće sudski postupak protiv neke osobe ili pravnog lica. To je formalni zahtjev podnosioca tužbe, kojim se od suda traži da odluči u vezi sa nekim pitanjem ili sporom. Šta mora sadržavati tužba da bi ispunila formalne uslove?
 • Ko može prisustvovati suđenju
  Ročište je formalni sastanak učesnika u sudskom postupku na kojem se stranke pred sudom susreću radi predstavljanja svojih argumenata i dokaza u vezi sa slučajem koji se razmatra. Sud odlučuje o tužbenom zahtjevu, u pravilu, na osnovu usmene, neposredne i javne rasprave. Ko može prisustvovati suđenju?
 • Kako zaključiti sudsku nagodbu
  Sporazumna nagodba između stranaka u sporu je važan pravni mehanizam kojim se uobičajeno rješava sporni odnos na temelju kompromisa i uz uzajamno prilagođavanje. Budući da je to veoma značajan institut, te da je od koristi za strane u postupku, kako zaključiti sudsku nagodbu?
 • Znači li šutnja odobravanje
  Šta je litiskontestacija? “Ko šuti, smatra se da se slaže” ili “Onaj Ko šuti, dopušta”. Znači li šutnja uvijek odobravanje?
 • Spisak advokata Bugojno
  Spisak advokata Bugojno sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz regije Bugojno.
 • Spisak advokata Breza
  Spisak advokata Breza sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz Breze upisanih u Imenik advokata.
 • Spisak advokata Banovići
  Spisak advokata Banovići sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz regije Banovići.
 • Spisak advokata Živinice
  Spisak advokata Živinice sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz regije Živinice.
 • Spisak advokata Tomislavgrad
  Sadržaj članka: Spisak advokata Tomisalvgrad Baković Frano Stjepana Radića br. 5 063 244 470 Tomislavgrad Budimir Mate Malog Marjana 13 tel: 034 352-694, mob: 063 821-538 Tomislavgrad Ćurić Marijana Franje Tuđmana 6 063 430 575 Tomislavgrad Kraljević Sanja Matića Pazarište 2 tel: 034 352-939, 350-270, [email protected] Tomislavgrad Landeka Matija Stjepana Radića br.5 063 942 273 … Read more
 • Imenik advokata
  Imenik advokata je spisak svih advokata koji su registrovani i imaju pravo da zastupaju stranke u sudovima i drugim postupcima. Ovi spiskovi se obično nalaze na veb sajtovima sudova ili advokatskih komora, a neki od njih su dostupni i putem javnih imenika. Sadržaj članka: Šta je Imenik advokata Imenik advokata je koristan alat za one … Read more
 • Šta je posao advokata
  Advokat je pravni stručnjak koji se bavi zaštitom i zastupanjem prava i interesa svojih klijenata, bilo da se radi o pojedincima ili pravnim licima. Danas opširnije odgovaramo na pitanje šta je posao advokata. Sadržaj članka: Šta je posao advokata Advokat je pravni stručnjak koji se bavi zaštitom i zastupanjem prava i interesa svojih klijenata, bilo … Read more
 • Ko može biti svjedok
  Svjedok je osoba koja posjeduje informacije o nekom događaju ili činjenici i koja je sposobna da ih dostavi sudu ili drugoj državnoj instituciji koja vodi postupak. Svjedok je dužan da iskreno i tačno govori o onome što zna i da se pridržava prava na tajnost podataka koje mu se izričito ne dopuste da priopći. Međutim, … Read more
 • Advokatska tajna
  Veza između advokata i klijenta je odnos povjerenja i povjerljivosti. Advokat je dužan da štiti interese svog klijenta, da poštuje njegovu privatnost i povjerljivost informacija koje mu se daju u vezi sa slučajem. Advokat je dužan da poštuje profesionalne standarde i da se pridržava etičkih pravila svoje profesije u radu sa svojim klijentima, a ono … Read more
 • Spisak advokata Lukavac
  Sadržaj članaka: Spisak advokata Lukavac Delić Enes Branilaca Bosne D3 tel: 035 556-808, mob: 061 895-559, [email protected] Lukavac Dubravić Damir Skendera Kulenovića bb. tel: 035 555-500, mob: 061 492-768, [email protected] Lukavac Hasanović Sulejman Lukavačkih brigada 8 tel: 035 553-227, mob: 061 288-488, [email protected] Lukavac Memić Jakub Lukavačkih brigada br. 8 tel: 035 553-227, mob: 061 … Read more
 • Spisak advokata Žepče
  Sadržaj članka: Spisak advokata Žepče Hrnjić Dževad Zelena pijaca br. 5 tel/fax: 032 880-143, mob: 061 143-891, [email protected] Žepče Hrnjić Seid Prva ulica bb tel/fax: 032 880-143, mob: 061 611-723, [email protected] Žepče Hrnjić Edin Prva ulica bb tel/fax: 032 888-095, mob: 061 750-841, [email protected] Žepče Krpić Amir Prva ulica bb tel/fax: 032 880-143, mob: 066 … Read more
 • Nelojalnost advokata
  Nelojalnost advokata je moguća i događa se u praksi. To je situacija kada advokat ne poštuje svoju dužnost lojalnosti prema svom klijentu i postupa protivno interesima klijenta. Sadržaj članka: Primjeri nelojalnosti advokata Posljedice nelojalnosti advokata Odgovornost advokata za štetu Podržite Pravni blog Primjeri nelojalnosti advokata Nelojalnost advokata može biti različitih oblika i može uključivati različite … Read more
 • Spisak advokata Visoko
  Sadržaj članaka: Spisak advokata Visoko Agić Suad, Alije Izetbegovića br.1 PC ” Vizija “ tel/fax: 032 733-301, mob: 061 162-228, [email protected] Visoko Alagić Zlatan Musala bb tel/fax: 032 733-367, mob: 061 417-618, [email protected] Visoko Begović Nedim Čabaravdića broj 4 tel/fax: 032 481-254, mob: 061 147-669, [email protected] Visoko Burić Mensud Oruča 24 tel: 032 736-578, fax: … Read more
 • Spisak advokata Bosanska Krupa
  Sadržaj članka: Spisak advokata Bosanska Krupa Džajić Zaim Maršala Tita bb tel: 037 472-763, mob: 061 165-402, [email protected] Bosanska Krupa Ezić Amir Maršala Tita bb mob: 060 336-0413, [email protected] Bosanska Krupa Hasić Sanil Maršala Tita 21 tel: 037 474-074, mob: 061 782 -278, [email protected] Bosanska Krupa Nanić Zlatan 511. Slavne brigade bb mob: 061 581-245, … Read more
 • Spisak advokata Čapljina
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Čapljina Barbarić Franjo Ante Starčevića bb mob: 063/405-578, [email protected] Čapljina Jurković Božo Petra Krešimira IV mob: 063 832-440, [email protected] Čapljina Karadeglić Branko B. Radića bb mob: 063 911-209, [email protected] Čapljina Katić Azra Mate Bobana bb tel: 036 805-160, mob: 063/357-351 azra[email protected] Čapljina Krešić Bojan A. Starčevića bb tel: … Read more
 • Spisak advokata Kalesija
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Kalesija Avdić Jasmina Žrtava genocida u Srebrenici 8 tel: 035 632-044, mob: 062 444-426, [email protected] Kalesija Džafić Zejnil Žrtava genocida u Srebrenici bb mob: 061 831-450, tel: 035 632-025, [email protected] Kalesija Fazlić Nurija Žrtava Genocida u Srebrenici bb tel: 035 631-141, mob: 061 272-452, [email protected] Kalesija Hamzić Mehmed … Read more
 • Spisak advokata Ljubuški
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Ljubuški Bajto Robert Hrašljani 10 mob: 063 945 030, [email protected] Ljubuški Bukmir Zrinko Fra Lea Petrovića 7 tel: 039 680-981 mob: 063 893-840, [email protected] Ljubuški Bukmir Matilda Fra Lea Petrovića 7 tel: 039 680-981 mob: 063 432-999 Ljubuški Čilić Jerko Hrvatskih branitelja 33 tel: 039 834-100, mob: 063 … Read more
 • Spisak advokata Velika Kladuša
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Velika Kladuša Bašić Mirsada Hamdije Pozderca bb mob: 061 612-832, [email protected] Velika Kladuša Dizdarević Pajazetović Dženajila Maršala Tita bb tel: 037 831-082, mob: 061 442-404, [email protected] Velika Kladuša Kadić Ibrahim Izeta Nanića 7 tel: 037 773-339 , mob: 061 174-324, adv.kadic[email protected] Velika Kladuša Kajtezović Amir Maršala Tita bb … Read more
 • Spisak advokata Cazin i Jajce
  Sadržaj: Podržite Pravni blog Spisak advokata Cazin i Jajce Abdagić Omer Dr. I. Ljubijankića 3 tel: 037 510-110, 037 539-391, mob: 061 155-405, [email protected] Cazin Abdagić Jasmin Cazinskih brigada bb tel: 037 941-421, 060 331-3976, [email protected] Cazin Alagić Amela Nijaza Begića S-29/1 tel: 037 513-855, 037 512-598, mob: 061 794-920, [email protected] Cazin Berberović Sabina Generala … Read more
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
  Budući da je često jedan od dokumenata koji se traži prilikom provođenja konkursne procedure za zasnivanje radnog odnosa, često se postavlja pitanje ko izdaje Uvjerenje o nekažnjavanju. Budući da je mnogo slučajeva gdje građani ne znaju koja je razlika između uvjerenja o nekažnjavanju i uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, u ovom članku navešćemo i razliku … Read more
 • Spisak advokata Tešanj
  Sadržaj: Podržite Pravni blog Spisak advokata Tešanj Alić Mustafa Kralja Tvrtka bb mob: 061 992-269, [email protected] Tešanj Alić-Bedak Azra Kralja Tvrtka bb tel/fax: 032 655-888, mob: 061 290-381, [email protected] Tešanj Brkić Alemdar 1.marta broj 1 tel: 032 650-076, 656-840, 656-841, mob: 061 108-636, [email protected] Tešanj Cerovac Mustafa Braće Pobrića bb tel/fax: 032 650-821, 032 650-739, … Read more
 • Spisak advokata Brčko Distrikt
  Sadržaj: Podržite Pravni blog Spisak advokata Brčko Distrikt Blagojević Tanja Industrijska br.3 tel: 049/911-030, mob: 061/477-442, [email protected], www.ibrahimoviclaw.com Brčko Distrikt Brkovic Dragan Industrijska br.3 mob: 061 197-117, tel: 049 911-030, [email protected] Brčko Distrikt Duka Goran Bulevara mira bb, poslovni centar „Teodora“ I sprat mob: 065 529-951, tel: 049/206-074, g[email protected] Brčko Distrikt Fazlić Mirza Josipa Juraja … Read more
 • Spisak advokata Srebrenik
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Srebrenik Alatić Emir 21.Srebreničke brigade bb tel: 035 644-909, mob: 061 649-314, [email protected] Srebrenik Bašić Mihada Ul. Zlatnih ljiljana bb mob: 061 937-525, tel: 035 961-657 [email protected] Srebrenik Buljubašić Emin ZG“ Bistrica“ I tel: 035 645 122, mob: 061 142-359 Srebrenik Bjelić Jasmin Bosanskih branilaca bb mob: 061 … Read more
 • Za šta je nadležan Općinski sud Sarajevo
  Općinski sud u Sarajevu nastao je kao rezultat spajanja sarajevskih Općinskih sudova I i II te devet općinskih sudova za prekršaje. Spajanjem ova dva suda stvoren je najveći sud u Bosni i Hercegovini. Budući da se upravo kod ovoga suda vodi veliki broj predmeta iz različitih oblasti, bitno je znati za šta je nadležan Općinski … Read more
 • Spisak advokata Zenica
  Sadržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Zenica Ahmetović Dino Dr. Abdulaziza Aska Borića 26 mob: 061 455-288, [email protected] Zenica Ajkić Ramo Safvet – bega Bašagića 3b/II mob: 061 785-782, tel/fax: 032 403-800, [email protected] Zenica Ajkić Denis Safvet – bega Bašagića 3b/II mob: 061 782-558, tel/fax: 032 403-800 Zenica Arnautović Damir Mehmedalije Tarabara br. 9 … Read more
 • Punomoć
  Mnogo je situacija kada nismo u mogućnosti sami poduzimati određene pravne radnje. To može biti zato što fizički nismo prisutni na određenom mjestu. Česte su situacije kada nismo u mogućnosti sami se zastupati jer ne poznajemo predmetnu materiju, recimo u sudskom ili drugom postupku kada nas zastupa advokat. Nekada dajemo punomoć za auto, kada želimo … Read more
 • Spisak advokata Mostar
  Ako vam je potrebna pravna pomoć ili savjetovanje u Mostaru, ovaj članak će vam pomoći pronaći kontakt informacije za relevantne odvjetnike ili advokate koji će vam moći pomoći u rješavanju vaših pravnih problema.
 • Neprofesionalnost advokata
  U svakom društvu i pravnom poretku koji se zasnivaju na vladavini zakona advokatska profesija ima posebnu ulogu. Posebna uloga podrazumjeva čast i ugled, ali i mnoštvo pravnih i moralnih obaveza. Advokati su dužni služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode povjereni da ih štite i brane. Da bi sistem funkcionisao, … Read more
 • Ustavni sud Bosne i Hercegovine
  Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima apelacionu nadležnost u pitanjima koja su sadržana u Ustavu, kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. Po samom značenju riječi, apelacija je poziv, žalba; upozorenje; javni protest; redovan pravni lijek protiv presude nižeg suda. Sadržaj Nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Za … Read more
 • Spisak advokata Bihać
  Sadržaj Podržite Pravni blog Spisak advokata Bihać Ađemović Mirsada Ešrefa Kovačevića bb mob: 061 970-255, [email protected] Bihać Alagić Elvedin Mehmeda Džanića lamela CB 2/3 mob: 062 209-311, [email protected] Bihać Alijagić Safeta Harmanska 1 tel: 037 221-126, mob: 061 797-453, [email protected] Bihać Bajramović Alaga Maka Dizdara 3 tel: 037 227-175, mob: 061 149-328, [email protected] Bihać Cerić … Read more
 • Spisak advokata Sarajevo
  Sadržaj: Spisak advokata Sarajevo Abaspahić Binasa Branilaca Sarajeva 37/IV tel/fax: 033 550-021, mob: 061 177-832, e-mail: [email protected] Sarajevo Abaz Fadil Branilaca Sarajeva 15/IV tel: 033 218-834, fax: 033 218-626, mob: 061 136-002, e-mail: [email protected] Sarajevo Abaz Murga Merima Branilaca Sarajeva 15/IV tel: 033 218-834, fax: 033 218-626 i mob: 060 323 2547, e-mail: [email protected] Sarajevo … Read more
 • Dozvola maloljetniku za zaključenje braka
  Maloljetnik koji ima više od 16 godina života ne može samostalno zaključiti brak. Međutim, ukoliko se utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka, može se dati dozvola maloljetniku za zaključenje braka. Sadržaj Šta je Vanparnični postupak Vanparnični postupak je samostalan postupak u kojem sud … Read more
 • Advokatski ispit
  Advokatski ispit je uslov za podnošenje zahtjeva za upis u Imenik advokata Advokatske komore Federacije BIH, a u skladu sa odredbom člana 51 Statuta Advokatske komore Federacije BIH Upravni odbor na sjednici od 28.09.2002. godine i Vanredna Skupština advokata Advokatske komore Federacije BIH održana dana 14.12.2002 godine, usvojio je Pravilnik o advokatskom ispitu. Sadržaj članka: Šta … Read more
 • Da li advokat odgovara za štetu načinjenu stranci
  U društvu zasnovanom na vladavini zakona advokati imaju posebnu ulogu. Advokati moraju služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode povjereni da ih štite i brane. Njihova dužnost nije samo da zastupaju svoju stranku, već da joj budu i savjetnici u najboljem smjeru
 • Spisak advokata
  Iako se veoma često nađemo u situaciji kada pomislimo “potreban mi je advokat”, Zakonom o parničnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15) propisano je da stranke mogu poduzimati radnje u postupku lično ili putem punomoćnika. Iako o određenoj pravnoj materiji možda znate mnogo i smatrate da u sudskom postupku sami … Read more
 • Ko vas može zastupati pred sudom
  Stranke mogu poduzimati radnje lično ili putem punomoćnika. Punomoćnik postupa u ime i za račun stranke. Ko vas može zastupati pred sudom?
 • Rokovi u sudskim postupcima Republika Srbija
  Više rokova u sudskim postupcima prestaje da teče tokom vanrednog stanja, navodi se u Uredbi o rokovima u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja koju je 20. marta donijela Vlada Srbije, a čiji je supotpisnik Predsjednik Republike Srbije.Tokom vanrednog stanja prestaju da teku rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku … Read more