Ko su sudski tumači i možete li sami prevesti dokument sa stranog jezika?

Ko su sudski tumači i možete li sami prevesti dokument sa stranog jezika

Ako ste bili u prilici staviti u promet dokument koji je sastavljen na jeziku koji nije u pravnom prometu u vašoj državi, sigurno ste se susreli za zahtjevom da dokument prevedete kod ovlaštenog sudskog tumača za jezik na kojem je dokument napisan. Ali ko su sudski tumači i možete li sami prevesti dokument sa stranog jezika?

Iako oba poznaju jezik, postoji razlika između prevodioca i sudskog tumača.

Sudski tumači su jedini ovlašteni za prevođenje službenih dokumenata kao što su školskog svjedočanstva i diplome, uvjerenja o državljanstvu, sudske odluke itd., kada se isti trebaju predati određenoj službenoj instituciji. Također su zaduženi za tumačenje na sudu, u policijskim stanicama ili pred upravnim organima. U slučaju davanja iskaza svjedoka koji ne poznaju jezik na kojem se vodi postupak, jedino ovlašteni sudski tumač može da prevodi, također, prilikom ispitaivanja nakon hapšenja ili prilikom pregleda na carini. Sudski tumači nemaju slobodu da odstupaju od onog što je napisano u dokumentima tokom prevoda: sve mora biti dosljedno, precizno i jasno. Oni svojim pečatom garantuju da prijevod određenog dokumenta u potpunosti odgovara originalu.

Sudovi koriste usluge stalnih sudskih tumača, osim u slučajevima kada nema sudskih tumača za određeni jezik.

Svaka država posjeduje različita PRAVILA u vezi toga kako postati sudski tumač.

U slučaju Federacije Bosne i Hercegovine, sudski tumač vrši prevođenje govora i pisanog teksta sa jednog od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine na strani jezik, sa stranog jezika
na jedan od službenih jezika Federacije i sa stranog jezika na drugi strani jezik.

Kada pričamo o Federaciji BiH, potrebno je položiti ispit oglašen od strane Federalnog Ministarstva Pravde koji se satoji od pismenog dijela i usmenog dijela ispita. Pismeni dio podrazumijeva prevođenje određenog teksta sa stranog jezika na jedan od službenih jezika Federacije ili obratno, dok se usmeni dio vodi u obliku intervjua. Bitno je napomenuti da kandidat koji nije položio pismeni dio ispita nema pravo na usmeni dio.

Republici Srpskoj možemo reći da je ispit malo jednostavniji jer se sastoji samo od usmenog dijela u obliku intervjua, tokom kojeg se provjerava poznavanje pravne terminologije koja se koristi u određenom jeziku i poznavanje propisa kojima se reguliše mjesto i uloga stalnih sudskih tumača. U ovom slučaju, Ministarstvo pravde Republike Srpske je nadležno za ispit.

Ukoliko vam je potreban stručni tumač za određeni strani jezik, na ovome liknu možete naći LISTU STALNIH SUDSKIH TUMAČA u Federaciji BiH.

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA u Republici Srpskoj.

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA u Republici Srbiji.

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA u Republici Hrvatskoj.

Pronađite mnogo korisnih savjeta i informacija na našem BLOGU.