Nasilje u porodici

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici je jedan od najbolnijih i najalarmantnijih problema koji se susreću u današnjem društvu. Bez obzira na kulturu, socioekonomski status ili geografsko porijeklo, ova tema ostaje izazov za mnoge zajednice širom svijeta.

Nasilje u porodici je izuzetno traumatično iskustvo jer se dešava u okruženju koje bi trebalo biti osnova sigurnosti, podrške i ljubavi. Porodični dom treba biti mjesto gdje svaka osoba, bez izuzetka, osjeća da pripada, da je voljena i poštovana, gdje se mogu dijeliti radosti, brige i tuge.

Kada se umjesto ljubavi i pažnje susretnemo s nasiljem, osjećaj sigurnosti i povjerenja urušava se u temeljima. Nasilje u porodici izaziva duboke emocionalne i psihičke rane koje često ostavljaju trajne posljedice na žrtvu. Osjećaji nemoći, straha, bespomoćnosti i krivnje često preplavljuju osobu koja je izložena nasilju.

Porodično nasilje ostavlja dugotrajne ožiljke na duši žrtve, a ponekad se ti bolni tragovi prenose generacijama. Djeca koja svjedoče nasilju u porodici mogu iskusiti ozbiljne emocionalne probleme i teškoće u izgradnji zdravih međuljudskih odnosa kasnije u životu.

Biti žrtva nasilja u vlastitom domu predstavlja unutrašnji sukob između želje da se osoba izbavi iz tog okrutnog okruženja i straha od mogućih posljedica koje bi takav korak mogao izazvati. Otežavajuća okolnost je i društvena stigmatizacija, koja ponekad može doprinijeti tome da žrtve ne potraže pomoć i podršku.

Rješavanje problema nasilja u porodici zahtijeva širok spektar intervencija, uključujući obrazovanje, osvješćivanje, zakonodavne mjere i pružanje adekvatne psihološke podrške žrtvama. Važno je stvoriti svijest o ovom gorućem problemu kako bismo kao društvo mogli zajednički raditi na stvaranju okoline u kojoj svaki član porodice može osjetiti istinsku sigurnost, ljubav i podršku.

Vaš Pravni blog...

Šta je nasilje u porodici

Nasilje u porodici može se manifestovati na različite načine, uključujući fizičko, emocionalno, verbalno i ekonomsko zlostavljanje, te ima potencijal da duboko naruši zdravlje, blagostanje i živote onih koji su izloženi takvom okrutnom ponašanju.

Nadamo se da ćemo podstaći svijest o važnosti prepoznavanja, razumijevanja i suzbijanja nasilja u porodici, te podstaći na promišljanje i aktivno djelovanje kako bismo izgradili sigurnije i zdravije okruženje za sve članove našeg društva.

Nasilje u porodici

Budući da je porodica osnovna ćelija društva, svako društvo donosi neki oblik zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

U Federaciji BiH, pojam nasilja u porodici je određen na sljedeći način:

“U smislu ovog zakona smatrat će se da postoji nasilje u porodici ukoliko postoje osnove sumnje da su učinjene radnje kojim član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju i/ili ekonomsku štetu, kao i prijetnje koje izazivaju strah od fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i/ili ekonomske štete kod drugog člana porodice.”

Radnje nasilja u porodici

Popis koji se nalazi u nastavku obuhvata različite oblike nasilja u porodici, koji mogu imati duboke i dugotrajne posljedice po žrtve i njihove zajednice. Nasilje u porodici je složen i osjetljiv problem koji zahtijeva pažnju, osvješćivanje i aktivno djelovanje kako bi se zaštitile žrtve i promovirale pozitivne promjene u društvu.

Radnje nasilja u porodici ili prijetnje tim radnjama, su:

1) svaka primjena fizičke sile na fizički ili psihički integritet člana porodice,

2) svako postupanje jednog člana porodice koje može prouzrokovati ili izazvati opasnost da će prouzrokovati fizičku ili psihičku bol ili patnju,

3) prouzrokovanje straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva člana porodice ucjenom ili drugom prinudom,

4) fizički napad člana porodice na drugog člana porodice, bez obzira na to da li je nastupila fizička povreda ili nije,

5) verbalni napad, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, te drugi načini grubog uznemiravanja člana porodice od drugog člana porodice,

6) seksualno uznemiravanje,

7) uhođenje i svi drugi slični oblici uznemiravanja drugog člana porodice,

8) oštećenje ili uništenje zajedničke imovine ili imovine u posjedu,

9) upotreba fizičkog nasilja ili prouzrokovanje straha sa ciljem oduzimanja prava na ekonomsku nezavisnost zabranom rada ili držanjem člana porodice u odnosu zavisnosti ili podređenosti,

10) upotreba fizičkog i psihičkog nasilja prema djeci i zanemarivanje u njihovom odgoju,

11) fizičko i psihičko nasilje prema starim, iznemoglim osobama i zanemarivanje u njihovom njegovanju i liječenju,

12) nasilna izolacija ili ograničenje slobode kretanja člana porodice i

13) propuštanje dužne pažnje i nepružanje pomoći i zaštite članu porodice i pored obaveze prema zakonu.

Član 7. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Ko je dužan prijaviti nasilje u porodici

Zdravstveni i socijalni radnici, nastavnici, odgajatelji, medicinske, obrazovne i druge ustanove i organi, kao i nevladine organizacije koji u obavljanju svoje dužnosti saznaju za učinjene radnje nasilja u porodici, dužni su odmah po saznanju prijaviti učinjene radnje nasilja u porodici nadležnoj policijskoj upravi.

Također, prijavu nasilja u porodici dužni su dostaviti i članovi porodice, kao i svaki građanin koji sazna za učinjene radnje nasilja u porodici nadležnoj policijskoj upravi.

Prijavu može podnijeti i žrtva nasilja u porodici.

Dužni su je dostaviti i članovi porodice, kao i svaki građanin koji sazna za učinjene radnje nasilja u porodici, a posebno ako je žrtva nasilja dijete.

Osoba koja ne izvrši obavezu prijavljivanja radnji nasilja u porodici čini prekršaj osim u slučaju kada nasilje u porodici prijavi žrtva nasilja.

Kazne za neprijavljivanje nasilja u porodici

U nastavku ćemo izložiti prekršajne sankcije, a za puno razumijevanje odredbi, pročitajte Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjena za prekršaj službena osoba koja ne postupi u skladu sa članom 8. stav 1. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM bit će kažnjene za prekršaj osobe koje ne postupe u skladu sa članom 8. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj službena osoba koja ne postupi u skladu sa članom 8. stav 1. ovog zakona, ako je dijete žrtva radnji nasilja u porodici iz člana 7. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 3.000,00 KM bit će kažnjene za prekršaj osobe koje ne postupe u skladu sa članom 8. stav 2. ovog zakona, ako je dijete žrtva radnji nasilja u porodici iz člana 7. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjena za prekršaj osoba koja ne postupi prema izrečenoj zaštitnoj mjeri.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.