Registar udruženja i fondacija u BiH

Registar udruženja i fondacija u BiH

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je u saradnji sa projektom Europske unije uspostavilo Internet stranicu pod nazivom „Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH“, na kojoj se mogu pretraživati podaci svih registarskih tijela u Bosni i Hercegovini koji su odlučili podatke iz svojih registara učiniti dostupnim ovom pretraživaču.

Registar udruženja i fondacija u BiH

Uspostavljanjem e-registra su olakšani pregled i pretraga podataka koji se prikazuju u skladu sa potpisanim Sporazumu.

U registru se mogu pronaći podaci vezani za registrovana udruženja, fondacije i druge neprofitne organizacije u Bosni i Hercegovini, bez obzira koje nadležno tijelo ih je registrovalo i po kojem zakonu su registrirovane, jer se podaci mogu pretraživati na jednom mjestu.

Za ispravnost i vjerodostojnost podataka iz registra nadležno je tijelo koje je registrovalo određenu nevladinu organizaciju, jer je isto vlasnik podataka.

Pretrage se mogu raditi po različitim osnovama, bilo da se radi o podacima na kojem nivou je određeno udruženje registrovano ili da li ima više udruženja registrovanih pod istim imenom na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini, pa sve do toga ko su osobe ovlaštene za zastupanje ili gdje je sjedište udruženja koje je predmet nečijeg interesiranja.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.