Šta je prokrastinacija

Šta je prokrastinacija

Budući da na Pravnom blogu često govorimo o motivaciji za učenje, te dajemo savjete o tome kako položiti Pravosudni ispit, danas odgovaramo na pitanje šta je prokrastinacija.

Značenje riječi prokrastinacija

Prokrastinacija je tendencija da se odgađaju obaveze ili aktivnosti koje treba da se obave. Ovo može biti izazvano različitim razlozima, kao što su strah od neuspjeha, perfekcionizam, nemogućnost da se fokusirate ili manjak motivacije.

Prokrastinacija može dovesti do stresa i osjećaja krivice, a također može dovesti do lošijih rezultata u školi ili na poslu zbog nedovoljno vremena koje je posvećeno zadacima.

Kako se suprotstaviti prokrastinaciji

Da bi se suprotstavili prokrastinaciji, možete da pokušate da identifikujete uzroke svoje tendencije da odgađate stvari i da radite na njima.

Da bi pobijedili prokrastinaciju, možete da pokušate da implementirate neke od ovih strategija:

  1. Identifikujte uzroke svoje tendencije da odgađate stvari: Prokrastinacija može biti izazvana različitim razlozima, kao što su strah od neuspjeha, perfekcionizam ili nemogućnost da se fokusirate. Razmislite o tome šta vas navodi da odgađate stvari i radite na prevladavanju tih prepreka.
  2. Postavite ciljeve i rokove: Definisanje jasnih ciljeva i rokova vam može pomoći da se fokusirate i da se bolje organizujete. Napravite plan za postizanje svojih ciljeva i držite se njega.
  3. Organizujte svoje vrijeme: Koristite kalendar ili drugu metodu da biste planirali svoje obaveze i aktivnosti. Odredite vrijeme u svom danu da se fokusirate na važne zadatke.
  4. Fokusirajte se na jednu po jednu stvar: Ponekad može biti teško da se fokusirate na više stvari odjednom. Pokušajte da se fokusirate na jednu stvar od jednom i završite je prije nego što pređete na sljedeću.
  5. Obratite se stručnjaku za pomoć: Ako se osjećate kao da ne možete da se nosite sa prokrastinacijom sami, obratite se stručnjaku za pomoć. Oni mogu da vam pomognu da identifikujete uzroke vaše prokrastinacije i da izrade plan za prevladavanje iste.

Osoba koja ima tendenciju da odgađa obaveze ili aktivnosti koje treba da obavi zove se prokrastinator.

Nadamo se da ste u ovome članku našli odgovor na pitanja šta je prokrastinacija, ko je prokrastinator, te kako da prevaziđete situaciju u kojoj se eventualno nađete zbog odgađanja obaveza.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.