Tag: aut judicare

  • Šta je ekstradicija

    Šta je ekstradicija

    Institut ekstradicije je potreban kako bi se osigurala zaštita pravde i krivičnog progona u međunarodnom kontekstu. Bez ekstradicije, počinitelji krivičnih djela bi mogli izbjeći pravdu napuštanjem države u kojoj su počinili kazneno djelo. Šta je ekstradicija?