Tag: ko moze biti korisnik besplatne pravne pomoci

  • Besplatna pravna pomoć

    Besplatna pravna pomoć

    U Federaciji Bosne i Hercegovine, zavodi za besplatnu pravnu pomoć su samostalne upravne organizacije kantona, koji osiguravaju pružanje besplatne pravne pomoći u skladu sa Zakonom. Za osobe koji nisu u mogućnosti priuštiti pravnog zastupnika, besplatna pravna pomoć jako je značajan institut koji može biti od izrazite koristi za njihovu sigurnost u pravnom prometu. Sadržaj članka:…