Tag: kolektivni ugovor

  • Registar kolektivnih ugovora

    Registar kolektivnih ugovora

    Kolektivni ugovor obično ima veću pravnu snagu od pojedinačnih ugovora između poslodavca i pojedinca, jer predstavlja zajedničko dogovoreno rješenje između velikog broja strana. Budući da je mnogo izvora informacija, donosimo vam Registar kolektivnih ugovora.

  • Prava radnika u slučaju promjene poslodavca

    Budući da su prava iz radnog odnosa jako značajna za sve građane, u nastavku vam donosimo korisne odredbe kako to propisuju Zakon o radu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18) i Zakon o radu RS (“Sl. glasnik RS”, br. 1/16 i 66/18), a tiču se prava radnika u slučaju promjene poslodavca.