Tag: negativni uticaj inflacije

  • Šta je inflacija

    Šta je inflacija

    Šta je inflacija? Inflacija je prekomjerno povećanje novčane mase u opticaju što vodi smanjenju vrijednosti novca i općem rastu cijena. Sadržaj članka: Šta je inflacija Kada iz nekog razloga dođe do toga da se novčana masa u opticaju poveća, kao posljedica se pojavljuje smanjenje vrijednosti novca i opći rast cijena. To se može desiti kada…