Tag: Šta radi notar

  • Cijene notarskih usluga

    Cijene notarskih usluga

    Notar ili javni bilježnik je pravni stručnjak koji ima javno ovlaštenje da obavlja službu i u okviru nje vrši određene pravne poslove. Notar obavlja svoju službu na osnovu zakona i pruža usluge fizičkim i pravnim osobama. Za sve postupke koje provodi, propisane su cijene notarskih usluga.