Tag: uvjerenje da nije pokrenut krivični

  • Uvjerenje о nevođenju krivičnog postupka u konkursnoj proceduri

    Uvjerenje о nevođenju krivičnog postupka u konkursnoj proceduri

    Budući da je to svakodnevna pojava, postavlja se opravdano pitanje da li poslodavac smije prikupljati ili zahtijevati da dostavi Uvjerenje о nevođenju krivičnog postupka u konkursnoj proceduri od kandidata, odnosno lica koje traži zaposlenje. Sadržaj: Podržite Pravni blog Zakon o zaštiti ličnih podataka Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH”, broj: 49/06, 76/11 i…