Impeachment - impičment

Impeachment – impičment

Opoziv (eng. impeachment – impičment) u najširem smislu riječi označava postupak smjene javnog funkcionera u nekoj državi. Procedura opoziva se provodi prije završetka njihovog redovnog mandata, a postoje i situacije gdje opoziv nemoguće pokrenuti određeno vrijeme prije izbora. Opoziv je u pravilu propisan ustavom i zakonima i predviđen za vanredne slučajeve, odnosno kada je utvrđeno ili postoji osnovana sumnja da je funkcioner počinio krivično djelo, prekršaj ili svojim postupcima na neki drugi način sebe diskvalificirao od daljeg vršenja dužnosti. Opoziv najčešće provodi parlament i, rjeđe, građani na vanrednim referendumima. U posljednje vrijeme se mnogo spominje Trump impeachmentŠta je impičment, stoga se nameće kao logično pitanje.

Najpoznatiji impičment postupak (engleski: impeachment) je onaj koji je za predstavnike izvršne i sudske vlasti na federalnom nivou predvidio Ustav SAD, a što uključuje i američkog predsjednika.

Ustavne odredbe koje se odnose na impeachment – impičment

U Ustavu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) impeachment – impičment se spominje na nekoliko mjesta, a osnov za pokretanje procedure ograničen je na „izdaju, primanje mita ili druge visoke zločine i prekršaje“.  Međutim, precizno značenje izraza “visoki zločini i prekršaji” nije definisano u samom Ustavu.

Razlozi za opoziv “ne moraju da se uklapaju uredno i logično u kategorije”, jer je cilj ovoga pravnog sredstva da se “obuhvati širok dijapazon ponašanja dužnosnika i funkcionera koji je ozbiljno protuzakonit i nespojiv sa dužnostima funkcije koju obavlja.”

Razlozi za impeachment – impičment

Kongres je identificirao tri općenite vrste ponašanja koja predstavljaju osnov za pokretanje  procedure opoziva, iako se ne ograničava na slijedeće:

(1) nepropisno prekoračenje ili zloupotreba položaja;

(2) ponašanje nespojivo sa funkcijom i svrhom položaja;

(3) zloupotreba položaja u neprimjerene svrhe ili u ličnu korist.

U skladu s tim, 1974. godine Odbor za pravosuđe odbacio je impeachment – impičment protiv predsjednika Nixona za kojeg se tvrdilo da je počinio poreznu prijevaru, prvenstveno zato što se to “odnosilo na privatno ponašanje predsjednika, a ne na zloupotrebu njegovih ovlasti kao predsjednika. “

Impeachment – impičment procedura

Na saveznom (federalnom) nivou, impeachment – impičment procedura provodi se u tri koraka.

  1. Prvo Kongres istražuje. Istraga počinje u Odboru za pravosuđe, ali nije isključeno da se istraga provede i negdje drugo.
  2. Zatim Predstavnički dom mora usvojiti, prostom većinom prisutnih koji glasaju, set optužbišto predstavlja službenu tvrdnju ili navode optužbe, nakon čega je osumnjičeni i službeno optužen.
  3. Nakon toga, Senat optužuje osumnjičenog. U slučaju impeachment – impičment postupka, odnosno postupka opoziva protiv Predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, postupkom predsjedava predsjednik Vrhovnog suda SAD-a. Ako se radi o bilo kojem drugom dužnosniku, Ustav ne predviđa izričito ko će predsjedavati postupkom, tako da ta uloga pripada onome ko inače predsjedava Senatom, Predsjedniku Senata, koji je po funciji i Zamjenik Predsjednika Sjedinjenih Ameičkih Država. Da bi došlo do osude Senata, potrebno je usaglašavanje dvotrećinske većine prisutnih. Ukoliko se to dogodi, rezultat je uklanjanje sa dužnosti.