Šta je zapravo osmi mart

Šta je zapravo osmi mart

Osmi mart se slavi kao Međunarodni dan žena u cilju podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti, pravima i dostignućima žena širom svijeta. Datum 8. mart se koristi kao datum obilježavanja ovog dana zbog historijskih događaja koji su se desili tog datuma. Međutim, šta je zapravo osmi mart?

Šta je osmi mart i zašto se slavi

Dana 8. marta 1857. godine, u New Yorku je grupa radnica tekstilne industrije organizovala demonstraciju protiv loših radnih uslova i niske plate. Ovaj događaj smatra se pretečom kasnijih borbi za radna prava žena u Sjedinjenim Američkim Državama.

Godine 1908. u Americi su žene socijalističkog pokreta organizovale demonstraciju u New Yorku kako bi se založile za svoja prava. To je uključivalo pravo glasa, kraće radno vrijeme i bolje radne uslove. Ovo je bila prva značajna demonstracija za ženska prava u modernoj historiji.

Sljedeće godine, 1909. godine, održana je prva Nacionalna ženska konferencija u Americi, koju je organizovao Socijalistički savez žena. Ovaj događaj je inspirisao međunarodne organizacije i konferencije koje su se bavile pitanjima ženskih prava.

Kada je prvi put obilježen osmi mart

Prvi put je Međunarodni dan žena obilježen 8. marta 1909. godine u SAD-u, a inicijativa je došla od Socijalističke stranke Amerike. Godinu dana kasnije, na drugoj međunarodnoj konferenciji žena u Kopenhagenu, predloženo je obilježavanje Međunarodnog dana žena kako bi se ukazalo na nejednakosti u društvu. To je podrazumijevalo i borbu za prava žena, uključujući i pravo glasa.

U Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama bivše Jugoslavije, Međunarodni dan žena je bio važan društveni događaj. Na ovaj dan, žene su dobijale cvijeće i čestitke. Često su organizovane i različite manifestacije i događaji posvećeni ovom prazniku.

Zašto je osmi mart važan

Ovaj dan služi kao prilika da se podsjetimo na nejednakosti s kojima se žene suočavaju u svijetu. To su najčešće diskriminacija na radnom mjestu, nasilje u obitelji i društvu, nejednake plaće, te ograničena prava na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Obilježavanje ovog dana također ima za cilj podizanje svijesti o ulozi koju žene igraju u društvu i njihovoj važnosti u borbi za prava i slobode za sve ljude.

Osmi mart, kao Međunarodni dan žena, ima veliki značaj u pravnom smislu, jer je posvećen promicanju ravnopravnosti spolova i borbi protiv diskriminacije žena.

Brojni međunarodni i nacionalni zakoni i konvencije štite prava žena i promiču ravnopravnost spolova, a osmi mart se često koristi kao prilika za podizanje svijesti o njihovoj važnosti i potrebi da se oni primjenjuju u praksi.

Naprimjer, Konvencija Ujedinjenih naroda o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) je međunarodni instrument koji štiti prava žena i osigurava ravnopravnost spolova. Konvencija je usvojena 1979. godine, a do sada ju je ratificiralo 189 država.

Osim toga, osmi mart se koristi i kao prilika za podizanje svijesti o problemima s kojima se žene suočavaju u pravnom sistemu, kao što su diskriminacija na radnom mjestu, nasilje u obitelji i seksualno uznemiravanje.

Stoga, osmi mart ima važan značaj u pravnom smislu jer promiče ravnopravnost spolova i podiže svijest o problemima s kojima se žene suočavaju u društvu i pravnom sistemu. To potiče donošenje zakona i mjera koje će doprinijeti borbi protiv diskriminacije žena i promicanju njihovih prava.

Komercijalizacija osmog marta

Osmi mart, kao Međunarodni dan žena, posvećen je promicanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena diljem svijeta. Iz tog razloga se obilježava kao važan datum u borbi za prava žena. Međutim, u posljednje vrijeme primjetan je trend komercijalizacije ovog datuma, koji se sve češće koristi kao marketinški trik.

Komercijalizacija osmog marta se uglavnom manifestira kroz ponude i popuste na proizvode namijenjene ženama. To uključuje cvijeće, kozmetiku, nakit, odjeću i slično. Osim toga, pojavljuju se i razni marketinški slogani i reklame koje koriste ovaj dan kako bi privukli veći broj kupaca.

Ovaj trend, iako naizgled benigni marketinški trik, ima i negativne strane. Komercijalizacija osmog marta često doprinosi stereotipima o ženama, prikazujući ih kao osobe koje se bave isključivo ljepotom i kupovinom, te marginalizira stvarne probleme s kojima se žene suočavaju u društvu.

Šta je zapravo osmi mart? Iako se osmi mart može iskoristiti kao prilika za pružanje podrške ženama i borbu za njihova prava, važno je da to ne bude samo jednodnevni događaj obilježen marketinškim trikovima, već da se borba za ravnopravnost žena nastavi i izvan tog datuma.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.


Posted

in

by

Tags: