Zatvaranje balkona u zgradama

Zatvaranje balkona u zgradama

Zatvaranje balkona u zgradama

Građani koji žive u urbanim sredinama često se susreću sa problemom – zatvaranje balkona u zgradama. Zatvaranje balkona u zgradama estetski je, komšijski, ali i problem kolizije sa propisima iz ove oblasti.

 

U načelu, zatvaranje balkona je građanje, a građenje je zahvat u  u prostoru i svako drugo privremeno ili trajno djelovanje ljudi kojim se uređuje ili mijenja stanje u prostoru, a obuhvata izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova (uključujući građevinsko-zanatske radove), ugradnju i montažu opreme, te druge zahvate u prostoru. Građenjem se smatraju i radovi rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, promjene namjene, sanacije, revitalizacije, konzervacije, izgradnje privremenih građevina i uklanjanje građevina.

 

Ukoliko prije početka građenja niste ishodovali potrebne dozvole nadležnog organa, općinske službe za upravu ili nadležnog ministarstva za građenje za zatvaranje balkona u zgradama, s obzirom na područje na kojem živite, nadležno tijelo može donijeti rješenje o uklanjanju spornog dijela građevine, za što trošak snosi investitor, te mogu biti određene i novčane kazne.

 

Međutim, barem kada je Balkan u pitanju, još uvijek se najvećim dijelom tolerišu samostalna zatvaranja balkona, odnosno, iz razloga poznatih nadležnim organima, takvi prekršaji se ne sankcionišu, da li iz političke nespremnosti da se uhvati u koštac sa problemom uređenja okoliša ili nekog drugog, autorima nepoznatog razloga.

 

Praksa je pokazala da građani koji su lođu ili balkon koji je ustakljen ili na neki drugi način zatvoren, a da je pri tome zadržao svoju funkciju, nisu imali probleme sa nadležnim tijelima.

 

Međutim, za balkone ili lođe koje su zatvaranjem izgubili prvobitnu funkciju, na kojima je djelomično ili u potpunosti uklonjen zid zgrade ili su izvršeni drugi zahvati, neophodno je dobiti dozvolu nadležnog organa.

 

Ukoliko imate potrebu da izvršite zatvaranje balkona u zgradama, preporučujemo vam da se konsultujete sa nadležnim organom, te da takve aktivnosti provedete u skladu sa relevantnim propisima države, odnosno područja na kojem živite, jer osim uređenja okoliša, propisi iz te oblasti (pretežno Odluka o komunalnom redu) imaju za cilj da osiguraju i vašu, a i sigurnost vaših komšija i prolaznika.

 

Korisno je znati i da su vlasnici, suvlasnici, odnosno korisnici zgrada i poslovnih prostora, dužni su i redovno održavati vanjske dijelove zgrada i objekata u tehničkom, funkcionalnom i estetskom pogledu, između ostalog i u pogledu balkona, terasa i lođe.

 

Zabranjeno je na balkonima, lođama i terasama gomilanje starih stvari, ostataka namještaja i sličnih predmeta koji narušavaju estetski izgled objekta.

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

%d blogeri kao ovaj: