Category: Vanparnični postupak

  • Dozvola maloljetniku za zaključenje braka

    Maloljetnik koji ima više od 16 godina života ne može samostalno zaključiti brak. Međutim, ukoliko se utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka, može se dati dozvola maloljetniku za zaključenje braka. Sadržaj Postupak za davanje dozvole maloljetniku za zaključenje braka Šta sadrži zahtjev za […]