Dozvola maloljetniku za zaključenje braka

Dozvola maloljetniku za zaključenje braka

Maloljetnik koji ima više od 16 godina života ne može samostalno zaključiti brak. Međutim, ukoliko se utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka, može se dati dozvola maloljetniku za zaključenje braka.

Sadržaj

Šta je Vanparnični postupak

Vanparnični postupak je samostalan postupak u kojem sud vrši sudsku funkciju
odlučujući o ličnim, porodičnim, imovinskim i drugim pravima i pravnim interesima kojise po zakonu rješavaju u vanparničnom postupku. Vanparnični postupak treba razlikovati od Parničnog postupka. O Parničnom postupku smo već pisali, a savjetujemo vam da pročitate naš članak NADLEŽNOST SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU.

Postupak za davanje dozvole maloljetniku za zaključenje braka

Maloljetno lice koje želi da zaključi brak, ima mogućnost da nadležnom sudu podnese prijedlog kako bi mu se dala dozvola za zaključenje braka prije punoljetnosti.

Iako je maloljetno lice, te nema potpunu poslovnu sposobnost, u ovoj vanparničnoj radnji izjednačeno je sa licem koje ima poslovnu sposobnost i može da poduzima radnje u svoje ime.

Šta sadrži zahtjev za davanje dozvole

Kao i u svakom zahtjevu, maloljetna osoba dužna je da napiše svoje
lične podatke, datum, mjesto rođenja, ime i prezime svojih roditelja, kao i djevojačko prezime majke, da li su roditelji zaposleni i imovne prilike roditelja.
Također je, iz razumljivih razloga, potrebno opisati i lične podatke i imovinske prilike lica s kojim maloljetnik želi zaključiti brak.

Postupanje suda po zahtjevu


Nakon prijema prijedloga, sud upućuje dopis nadležnom centru za
socijalni rad da dostavi sudu nalaz i mišljenje o prijedlogu za izdavanje dozvole za zaključenje braka prije navršene punoljetnosti. Nakon toga trebao bi zakazati ročište.

Sud na ročištu treba otkloniti svaku sumnju da li je maloljetnik svojom slobodnom voljom podnio prijedlog ili je na to od nekoga nagovoren ili prisiljen. Na sudiji je i odgovornost da procjeni kakve su sposobnosti maloljetnika da shvati svu ozbiljnost bračnih odnosa i da li je to ličnost koja će moći ponijeti sav teret bračnih obaveza.

Zakon nalaže sudu da mora utvrditi i lična svojstva lica s kojim predlagač želi da
zaključi brak. Kako će to sud odrediti to Zakon ne propisuje. Sudu mora ocijeniti nalaz i mišljenje centra za socijalni rad.

Sud bi trebao u toku postupka voditi računa o ostvarivanju ciljeva braka i o zaštiti
porodice.

Budući da običaji o tome da li se djevojke udaju za znatno starija lica razlikuje od sredine do sredine, sud mora sa posebnom pažnjom i uvažavanjem prilika da cijeni svaki pojedinačni slučaj.

Praksa također stavlja mnogo izazova pred sudove. Često se uz prijedlog da se da dozvola maloljetniku za zaključenje braka prilaže potvrda nadležnog ginekologa da je predlagateljica nekoliko mjeseci u drugom stanju, a Zakon sudiju
obavezuje da provodi proceduru.

Rješenje suda o davanju dozvole

Sud je dužan dostaviti rješenje o dozvoli sklapanja braka predlagaču, licu sa kojim predlagač želi da zaključi brak, roditeljima, a ako nema roditelje onda usvojiocu ili staratelju predlagača i nadležnom organu starateljstva.

Ako sud odbje prijedlog predlagača za davanje dozvole za sklapanje
braka onda takvo rješenje dostavlja samo predlagaču, jer on jedini ima pravo žalbe protiv takvog rješenja.

Tazbinsko srodstvo

U Porodičnom zakonu je u otklonjivu bračnu smetnju uvršteno tazbinsko srodstvo u prvom stepenu prave linije.

Tazbinsko srodstvo nastaje sklapanjem braka i predstavlja pravnu, društvenu i
moralnu svezu između jednog bračnog partnera i krvnih srodnika drugog bračnog partnera.

Nadležni sud u vanparničnom postupku može dozvoliti da brak zaključe tazbinski
srodnici ako za to postoje opravdani razlozi iako u Zakonu o vanparničnom postupku o tome nema posebne odredbe o postupanju u tim slučajevima.

Posebno se razmatra da li da se da dozvola maloljetniku za zaključenje braka ako su pitanju pastorka i očuh, kako bi se utvrdilo da nema prisile ili prikrivanja krivičnog djela protiv dostojanstva ličnosti i morala traženjem dozvole sa sklapanje braka.

Usvojioc i usvojenik

Nadležni sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka usvojiocu i usvojeniku kada je u pitanju nepotpuno usvojenje.

Nepotpuno se može usvojiti dijete do navršene 18. godine života. Potpuno se može usvojiti dijete do 10 godina života.

Nepotpuno usvojenje je bračna zabrana, a ne bračna smetnja pa u slučaju da nema dozvole suda, a brak se sklopi nema nikakvih posljedica na sam brak, on je važeći, ne može se poništiti.

Štićenik i staraoc

Brak ne mogu zaključiti štićenik i staralac za vrijeme trajanja starateljstva. Ovo je
isto bračna zabrana, a ne bračna smetnja, pa i kad se sklopi takav brak bez dozvole suda on je važeći.

Kada rješava po prijedlogu ovih lica trebao bi u svemu postupiti kao i u
slučaju dozvole za sklapanje braka usvojioca i usvojenika kod nepotpunog usvojenja.

Podržite Pravni blog

Kreacija, održavanje i unaprijeđenje Pravnog bloga se vrši isključivo sredstvima vlasnika. U cilju održivosti Bloga, serviramo AdSense reklame. One su vam vjerovatno dosadne… I nama su. Ali nemamo drugog izbora. Do vas je! 🙂

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.