Primjeri konkludentnih radnji u praksi

Primjeri konkludentnih radnji u praksi

Konkludentna radnja se odnosi na situaciju kada neko ponašanje ili djelo sugeriše nešto što se podrazumijeva ili se podrazumijeva neki dogovor, iako nema eksplicitnog sporazuma ili dogovora izraženog riječima. Ova vrsta radnje često se koristi u praksi, bilo u poslovnom okruženju ili u svakodnevnom životu. U nastavku će biti opisani neki primjeri konkludentnih radnji u praksi.

Šta su konkludentne radnje

Konkludentne radnje su radnje koje nisu neposredna, direktna, riječima ili pismeno izražena izjava volje, ali predstavljaju ponašanje iz kojeg se može posredno, ali sa sigurnošću, uzimajući u obzir okolnosti, izvesti zaključak da lice njima izražava volju za obavljanje određene pravne radnje.

Konkludente radnje predstavljaju određeno prikladno ponašanje osobe iz kojeg se posredno, ali ipak sa sigurnošću, može zaključiti da je njima izrazila svoju saglasnost za poduzimanje određene pravne radnje, zaključenje pravnog posla, odnosno da je izrazila određenu pravno relevantnu volju.

Klimanje glavom kao primjer konkludentne radnje

Klimanje glavom može se smatrati primjerom konkludentne radnje. Konkludentna radnja je radnja koja se obavlja bez riječi, ali koja ima istu vrijednost kao i izgovorena riječ. Na primjer, ako nekome ponudite novac i osoba prihvati novac bez riječi, to bi se smatralo konkludentnom radnjom prihvatanja ponude.

Slično tome, klimanje glavom može se smatrati konkludentnom radnjom kojom se izražava pristanak ili suglasnost s nečim. Na primjer, ako netko pita osobu želi li prihvatiti posao, a osoba klimne glavom da, to bi se smatralo konkludentnom radnjom prihvaćanja ponude.

Važno je napomenuti da se konkludentna radnja može tumačiti na različite načine, te da je stoga potrebno obratiti pažnju na kontekst u kojem se radnja obavlja kako bi se bilo siguran u njeno značenje.

Rukovanje kao primjer konkludentne radnje

Rukovanje se često koristi kao znak pozdrava i saradnje, posebno u poslovnim i formalnim okruženjima. Kada se osobe rukuju, to se može tumačiti kao konkludentna radnja kojom se izražava suglasnost, pristanak, prihvatanje i poštovanje.

Naprimjer, u poslovnom sastanku, nakon što su pregovori završili, bez suprotstavljenih stavova i otvorenih pitanja, dvije osobe se rukuju. To se može tumačiti kao konkludentna radnja kojom se potvrđuje da su se saglasili s uvjetima i dogovorima koji su postignuti u sastanku.

Plaćanje cijene kao primjer konkludentne radnje

Kada kupujemo nešto, plaćanje cijene može se tumačiti kao konkludentna radnja kojom se izražava prihvatanje ponude prodavača. Plaćanjem cijene izražavamo saglasnost i prihvaćamo uvjete prodaje.

Kada kupujemo neki proizvod u trgovini, a zatim platimo prodavaču, ta radnja se tumači kao konkludentna radnja kojom se izražava prihvatanje ponude prodavača i prihvatanje cijene proizvoda.

Geste kao primjer konkludentne radnje

Geste mogu izraziti različita značenja i emocije, te ih je stoga važno interpretirati u kontekstu u kojem se obavljaju. Na primjer, podizanje palca može se smatrati gestom kojim se izražava pozitivna reakcija, dok okretanje glave može ukazivati na negativnu reakciju.

Geste se također često koriste u komunikaciji kako bi se izrazile saglasnost ili nesaglasnost s nečim. Na primjer, kada se osoba pita za saglasnost ili nesaglasnost s nekom idejom, može klimnuti glavom za “da” ili odmahnuti glavom za “ne”.

Saglasnost volja kao uslov za nastajanje ugovora

Dakle, da bi ugovor nastao, potrebno je da obje strane izjave volju. Saglasnost izjavljenih volja ugovornih strana je neophodan uslov za zaključenje ugovora, ali ne mora biti dovoljan, potrebno je da je dozvoljen i moguć predmet, osnov i nekad ako je potrebna posebna forma.

Također, kako smo to i ranije naveli, neodgovaranje nije znak prihvatanja (npr. ako poslanu stvar ne vrati u određenom roku).

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.